2019, Nyheter 17.01.2019 Paula Mikkola
-Det finns många fördelar med ett ökat samarbete mellan dom arktiska programmen, sade Christopher Parker från NPA-programmet vi klustereventet i Rovaniemi.

Han framhöll att, förutom rena synergieffekter så inspirerar projekten varandra och experterna kan komplettera varandra i dom olika programmen och projekten.

-Vi får också tillsammans mer resurser och en högre kvalitet på resultaten. Vi kan samarbeta om att lösa viktiga problem, sade Christopher Parker.

Temaområden

Som vi berättat i andra artiklar från denna konferens så satsar dom olika programmen på olika teman och områden.

-Men det finns några genomgående viktiga teman för dom arktiska programmen. Det är innovationer, entreprenörskap, turism, cirkulär ekonomi, energieffektivisering, miljöfrågor, kultur- och historieminnesvård, sade Christopher Parker.

Vilka förväntningar har programmen på klusterprojekten?

-Dom ska ge bättre projektresultat för de arktiska programmen (större målgrupper, bättre lösningar med större effekt, och större publiker för resultatspridning). Klustersamarbetet ska möjliggöra bredare och starkare partnerskap som kan tillsammans planera nya ansökningar till andra EU-programmen, sade Christopher Parker.

Ansökningsperiod för klusterprojekt pågår

NPA-programmet öppnade ansökningsperioden för klusterprojekt d. 1 december 2018 och projektförslagen ska lämnas in senast den sista april 2019. Det ska ingå i partnerskapet ett NPA-projekt samt minst två andra projekt från andra programmen som omfattar delvis samma geografiska område som NPA.

Projektperioden kan vara 6-12 månader och totala budgeten ca 45000 euro. EU-stödet täcker i vanliga fall 65 % av kostnaderna, men för företagen är stödet 50 %.

Beslut om vilka projekt som blir godkända fattas ca en månad efter ansökningstidens utgång. Mer information finns på NPA-programmets hemsida www.interreg-npa.eu.