Nyheter 17.11.2022 Paula Mikkola
-Syftet med projektet, som nu utvecklats till ett fast samarbete, är att bevara natur-, kultur-, och friluftsvärden i det mest arktiska området på det kontinentala Europa samt ett samiskt kärnområde. Det sade Rune Benonisen, nationalparksförvaltare vid Reisa nationalpark, när han medverkade vid Gränsregionalt Forum 2022

Rune Benonisen berättade om Haldi gränsparksområde och bildandet av ett gränsöverskridande samarbetsområde. Rent geografiskt handlar det om Reisa nationalpark i Norge och Käsivarsi vildmarksområde i Finland på andra sidan gränsen.

-Området är lite större än det som då Nordkalottleden bildades 1993. Nordkalottleden går som en röd tråd genom området bort till Abisko i Sverige, sade Rune Benonisen.

Började 2005

Gränsparkssamarbetet har en lång historia.

-Det började redan 2005 när de första kontakterna togs om att skydda området och utveckla turismen. Mellan 2005–2015 hade vi ett antal småprojekt och mötespunkter i parkområdet, sade Rune Benonisen.

Interregprojekt

Från 2015 till 2017 började man arbeta med att förbereda ett interregprojekt.

-Det resulterade i Interregprojektet ”Haldi samarbetsområde” under åren 2018 till 2021. Därefter övergick projektet i ett fast samarbete under namnen Haldi gränsparksområde, sade Rune Benonisen.

Gemensamt råd

Man har utarbetat ett antal gemensamma verktyg och ett fast forum för samarbetet.

-Det handlar om Gemensamhetsrådet som har möte två gånger om året, samt ett rådgivande råd där hela organisationen är involverad i samarbetet, sade Rune Benonisen.

Då det gäller verktygen har man en gemensam överordnat besöksstrategi och utvecklingsplan. Man har en gemensam språkpolicy där engelska är huvudspråket och man samarbetar med Europarc Fed för att bygga samarbetet och lära av varandra.

Samordnad information

Man har en gemensam samordnad information till besökarna.

-Vi har även gemensamma aktiviteter som ”Haldi weekend” och en utväxling av idéer, sade Rune Benonisen.

Man har även en långtidsplan för det fortsatta framtida samarbetet.

-Vi ska anordna en nätverkskonferens 2024 och etablera ett besökscentrum på nätet. Vi ska också arbeta med hur vi ska visa upp kulturminnen för besökare och boende, säger Rune Benonisen.

Kent Lidman