2018, Nyheter 27.09.2018 Paula Mikkola
Nya visioner presenterades och några gamla visioner fastställdes vid den strategiworkshop som Nordkalottens Gränstjänst arrangerade i Tromsö.

 

*Fri rörlighet ger mer möjligheter och skapar gränslös tillväxt.

*Vägleda privatpersoner, företag och organisationer och utveckla nätverk.

*Gränstjänsten är den mest kompetenta aktören för gränsöverskridande frågor i Sverige, Norge, och Finland.

Ett tjugotal deltagare från Nordkalottrådets beredningsgrupp, Gränstjänstens och Interreg-projektets styrgrupper medverkade. Frågan för workshopen var hur Nordkalottens Gränstjänst ska arbeta och producera tjänster för sina kunder år 2027?

Viktig verksamhet

Nordkalottrådets ordförande Remi Strand inledde workshopen med att påminna vikten av att minska gränshindren på Nordkalotten.

-Gränstjänsten är en av dom viktigaste verksamheter vi har, sade han.

Nordkalottrådet huvudman

Nordkalottens Gränstjänst har kontor i Torneå och i Skibotn. Nordkalottrådet är huvudman och verksamheten finansieras av Nordiska ministerrådet. Men det är inte klart än hur verksamheten ska finansieras långsiktigt och det är en av dom viktigaste frågorna att lösa för framtiden.

-Nordkalottens Gränstjänst startade 2011-2012 och nu är det viktigt att uppdatera strategin för framtiden. Vad kan och vad vill vi utveckla? Hur ska finansieringen lösas och vilka är uppgifterna inför framtiden? Det behövs en långsiktig strategi för verksamheten, sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

Styrkor och …

Deltagarna fick i olika grupper diskutera sig fram till hur Nordkalottens Gränstjänst fungerar i dag, styrkor och svagheter. Hur ska verksamheten utvecklas och vilka visioner finns för framtiden?

Grupperna representerade ägarna, brukarna och personal på Nordkalottens Gränstjänst.

Vad finns det då för styrkor? Här några av dom som diskuterades:

* Kompetens, personlig vägledning, motiverad och engagerad personal, nöjda kunder, 

* agerar fort, en resurs för myndigheterna, gör mycket för många, stark kunskapsplattform

* verkar i tre länder, kort väg till beslutsfattarna, brett nätverk, starkt stöd av Nordiska ministerrådet, 

* möjligheter med öppna gränser, välkänd verksamhet bland politikerna.

….svagheter och….

Vilka svagheter finns det i verksamheten? Här är några av dom som nämndes:

* Resursbrist, saknar långsiktig finansiering, personalbrist,

* långa avstånd mellan kontoren, språkhinder, saknas en digital strategi för framtiden, tekniska problem

* för svag allmän kännedom om verksamheten

* oklart vem som bestämmer i organisationen.

… möjligheter

Vilka möjligheter finns inför framtiden?

*Gränstjänsten gör livet lättare för människor i norr. Det är en gratistjänst med hög trovärdighet som kan ge service åt fler företag och privatpersoner. Arbetssättet baserar sig på personliga kontakter och ett ännu tätare samarbete med andra nordiska informationstjänster. I marknadsföringen kan man hänvisa till nöjda kunder som referens. Nordkalottens Gränstjänst har fått försäkrat en stabil permanent finansiering. 

*Gränstjänsten utnyttjar digitala medier som gör informationen lättillgänglig och enklare att använda. 

*Ökad integration mellan dom nordiska länderna skapar mer rörlighet och orsakar färre gränshinder. Nordkalotten kan använda erfarenheter och idéer från andra gränstjänster runt om i världen för att utveckla sin egen verksamhet. Nordkalotten blir en gemensam marknad. Kanske söker Norge medlemskap i EU eller en nordisk förbundsstat bildas? 

Visioner 2027

Utifrån detta diskuterade grupperna fram visioner för Nordkalottens Gränstjänst verksamhet fram till 2027. Några av visionerna var:

* bidrar till en gränslös tillväxt i norr, bidrar till ett Nordkalotten utan gränser

* bidrar till en mobilitet över gränserna, 

* tillgång till en relevant information om gränshinder för privatpersoner, näringsliv och myndigheter,  

* Gränstjänsten är den mest kompetenta aktören för gränsöverskridande frågor i Sverige, Norge och Finland, 

* lyfter fram gränshinder till beslutsfattarna.

* klart med en långsiktig permanent finansiering 

Ta fram en strategi

Arbetet på workshopen och dom visioner som kom fram ska nu föras vidare till Gränstjänstens ägare och styrgrupp och ligga till grund i arbetet med att ta fram en strategi fram till 2027.

-Ägarna ska ta beslut och det som har kommit fram här tas med i diskussionen om den framtida strategin för gränshindersarbetet. Då det gäller finansieringen blir det tillfälliga lösningar fram till 2020. Sedan måste finansieringen lösas permanent och

det är upp till politikerna. Det blir också ett beslut om hur mycket Nordkalottrådet ska investera i Nordkalottens Gränstjänst. Vi vet ännu inte om och hur vi har en Gränstjänst 2027, sade Paula Mikkola