2020, Nyheter 15.09.2020 Paula Mikkola
-Vi vet aldrig vad som händer i framtiden. Nu har vi coronapademin. 2015 hade vi flyktingkrisen. Vi måste vi säkerställa att man kan upprätthålla ett vardagligt liv över gränserna i Tornedalen, oavsett vad som händer. Det säger Tuula Ajanki, VD för Tornedalsrådet.

Tornedalsrådet bildades 1987 och har 13 medlemskommuner från Sverige, Norge och Finland på båda sidor Torneälven, från Haparanda i söder till Storfjords och Kåfjords kommuner i norr. Det är en organisation som ska säkerställa samarbetet över gränserna under måttot ”Som om gränsen inte fanns”.

Pilotområde Tornedalen

Efter diskussioner med bland andra Nordkalottrådet, Nordkalottens Gränstjänst, Region Norrbotten, Lapplands förbund, och Troms-Finnmarks fylke, arbetar Tornedalsrådet nu med projektet ”Pilotområde Tornedalen”.

-Det handlar bland annat om en gemensam arbetsmarknad, att säkerställa fortsatt rörlighet i och pendling över gränsen, och ett levnadssätt som innevånarna, näringslivet och den offentliga sektorn är vana vid, säger Tuula Ajanki.

Gränspass

”Pilotområde Tornedalen” ska pågå under 2020-2021 och jobbar för särskilda rättigheter, till exempel i form av ett gränspass, som garanterar gränsövergången och underlättar arbetspendling, företagsverksamhet och utbildning. Syftet är att föreskrifter och regler som gäller i myndigheternas arbete, arbetsmarknad, polissamarbete, utbildning och hälsa ska tillämpas mer flexibelt för gränsområdets befolkning. Målsättningen är att utveckla infrastrukturen, öka samarbetet inom företagande och turism, stärka kulturen och öka samarbete inom utbildning. Detta ska leda till en ökad livskraft i Tornedalen.

Innan coronan

Projektet diskuteras redan vid Tornedalsrådets årsmöte 2019 och vid årsmötet i juni i år fattades ett enhälligt beslut om att genomföra pilotprojektet.

-Vi började innan coronan och pandemin har än mer visat hur viktigt detta är. Det är ett omfattande och stort projekt som kräver mycket arbete. Vi har börjat med att utse olika arbetsgrupper, och vi har varit i kontakt med dom finska och svenska regeringarna, säger Tuula Ajanki.

Arbetsgrupper

Förutom stöd från deltagarna (se ovan) krävs även stöd från andra gränskommittéer och Nordiska ministerrådet. Nordkalottens Gränstjänst medverkar som expert i gränsfrågor.

-Vi har tillsatt en arbetsgrupp för infrastrukturfrågor och en för kultur och turism, samt en  som  ska arbeta med näringsliv, myndighetssamarbete, arbetsmarknad, polissamarbete och hälsovård. I framtiden kan man också bilda en egen arbetsgrupp för näringslivsfrågor, säger Tuula Ajanki.

Hela regioner

Tornedalrådet diskuterar också om vilket område man ska arbeta med.

-Tornedalen är ju vårt område. I många av dom svenska gränskommunerna uppgår den finska befolkningen till mellan 20 och 40 procent. Men det kan vara svårt med gränsdragningar i enskilda kommuner. Många som bor i till exempel Kalix jobbar ju i Finland och många i Keminmaa arbetar i Haparanda. Frågan är om dessa särskilda rättigheter ska gälla kommunerna eller hela regionerna som Norrbotten, Lappland, Troms-Finnmarks fylke, säger Tuula Ajanki.