2019, Nyheter 01.02.2019 Paula Mikkola
Det finns stora anmärkningsvärda variationer för in-, och utvandringen i Norden under åren 2007-2016. Det visar rapporten ”State of the Nordic Region 2018” som presenterades på Nordregio Forum i Lund.

Nyhetsbrevet berättade i våras om huvuddragen i rapporten. Då rapporten presenterades i Lund så handlade mycket om hur landsbygden påverkas av förändringar i befolkningsstrukturerna.

Varför lämna landsbygden?

Några av huvudfrågorna är varför människor väljer att lämna landsbygden, varför dom flyttat dit och varför andra bestämt sig för att stanna kvar på landsbygden.

-Rapporten tittar bland annat på demografi, arbetsmarknad, ekonomi, regional index, och olika fokusområden i Norden, sade Karen Refsgaard, forskare vid Nordregio, när hon tillsammans med forskarkollegan Michael Kull, presenterade huvuddragen i rapporten.

Utvalda orter

Forskarna har bland annat studerat vissa utvalda orter i Norden och sett hur migrationen påverkat den lokala arbetsmarknaden. Ett område man tittat på är Närpes på Finlands västkust. Närpes har bland annat stora grönsaksodlingar.

-Effekterna har varit stora bland annat då det gäller jobb inom jordbruk och manufaktur, liksom inom vård-, och hälsoområdet, sade Michael Kull.

Strukturer och grön energi

Forskarna har också studerat hur vissa resurser och strukturer påverkar landsbygden. Det gäller naturresurser, mänskliga resurser, investeringar, infrastruktur och ekonomiska strukturer.

Inom energiområdet har man bland annat titta på biogas och annan grön energi i Norden. Mest biogasproduktion finns i delar av Danmark, Finland, Island och sydvästra Sverige.

-Ägarskapet av förnybar energi varierar mellan länderna. Mest privatägande finns på Åland medan all förnybar energi på Grönland ägs offentligt, sade Michael Kull.

Då det gäller investeringar i grön energi görs dom största på Jylland i Danmark och Norrbotten i Sverige.

Ny politik för landsbygden

I rapporten efterlyser forskarna en ny platsbaserad politik för landsbygden. Man menar att nationalistiska och lokalpatriotiska politiker måste ändra sig.

-Det behövs en cirkulär ekonomi med olika intressenter. Det gäller att bygga upp en bra finansiering, nätverk, och lokalt ägande. Det handlar om en förändring på arbetsmarknaden då det gäller mer diversifiering och egenföretagande, sade Karen Refsgaard.

Rapporten i sin helhet kan ni läsa på: www.norden.org/sv/state-nordic-region