Nyheter 18.05.2022 Paula Mikkola
-Kriget i Ukraina har förändrat planerna för det bioekonomiska samarbetet i Arktis och EU:s gröna omställning inom detta område. Vi vet inte riktigt vad som förändras och hur snabbt. Det sade Tina Helen Melfjord vid Nordnorges Europakontor när hon tillsammans med Tiia Talvisara, vid östra och norra Finlands Europakontor presenterade den arktiska strategin vad gäller bioekonomi och energi, vid NSPA:s konferens i Skellefteå.

Det framhåller att bioekonomi och energi är mycket viktiga för dom regioner som ingår i NSPA.

-Syftet med vårt arbete är att samarbetet ökar över gränserna inom detta område i EU och påverkar den politiska utvecklingen i EU, sade Tiia Talvisara.

Grön omställning

EU:s gröna omställning tar upp frågor som att mobilisera industrin för en ren och cirkulär ekonomi, att bygga upp och använda förnybar energi, ett verka för en giftfri miljö och att öka takten då det gäller hållbarhet.

Grön vätgas

En fråga då det gäller energi är att utveckla användandet av grön vätgas.

-Vi har arbetat för att skapa regler för produktion av vätgas. Norge, Sverige och Finland har olika regler för elproduktion och det kan ha en negativ inverkan vid produktion av grön vätgas, sade Tina Helen Melfjord.

Arktisk plattform

NSPA har byggt upp en plattform för arktisk vätgas.

-Den är alldeles ny och på den plattformen kan vi dela information och erfarenheter, samt möjligheter för samarbete då det gäller grön vätgas. Vi kommer att ha virtuella möten var fjärde vecka där vi kan utbyta erfarenheter, sade Tina Helen Melfjord.

Då det gäller framtiden arbetar man nu med att utveckla blå och grön energi och hur man kan kombinera det, och med att utveckla den arktiska vätgasplattformen.

Kent Lidman