Nyheter 13.11.2022 Paula Mikkola
-Haparanda och Torneå har ett unikt samarbete över gränsen. Då det gäller större investeringar brukar vi alltid fundera på hur vi kan göra det tillsammans. Det sade Hanna-Leena Ainonen, gränssamarbetsutvecklare Haparanda Torneå, när hon medverkade vid Gränsregionalt Forum 2022.

Torneå fick stadsrättigheter 1621 och firade i fjol 400 år. Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland vid kriget 1808–09 drogs den nuvarande gränsen mellan Sverige och Finland. Det gjorde att Haparanda grundades 1821 och fick stadsrättigheter 1842. Under första världskriget var Haparanda den enda kontakten mellan länderna i väst och Ryssland.1987 grundades Provincia Bothniensis, ett mer organiserat samarbete mellan Torneå och Haparanda.

31 200 innevånare

Torneå och Haparanda har idag tillsammans över 31 200 innevånare. Där talas tre språk, svenska, finska och meänkieli, man använder två valutor och har två olika tidszoner.

-Många som bor här har också släktingar och andra familjemedlemmar i båda länderna, sade Hanna-Leena Ainonen.

Tvillingstäder

TorneåHaparanda ser sig som tvillingstäder med en utvecklad samverkan inom de flesta områden. De har bland annat ett nybyggd gemensamt resecentrum som ligger på gränsen mellan de båda länderna.

-Städerna har 20 olika samarbetsavtal. Vi har en utvecklad gränshandel och ett gemensamt stadscentrum, och vi samarbetar om trafik och turism, sade Hanna-Leena Ainonen.

Unescos kulturarv

Samarbetsavtalen gäller allt från frihet att väja förskola och skola, språkskola i årskurs 1–9, räddningstjänsten, akutvården, reningsverk, fjärrvärme, översvämningsskydd, museum, kultur, evenemang och fritidsutbud.

-Vi har också en del pågående projekt. Som en utsiktsbro i Kukkola. Vi har också ansökt om att håvfisket i Kukkolaforsen ska vara en del av Unescos kulturarv, sade Hanna-Leena Ainonen.

Politikersamarbete

Även politikerna i Torneå och Haparanda har ett tätt samarbete.

-De har gemensamma kommunstyrelsemöten och ett gemensamt kommunfullmäktige en gång per år. Kommunledningarna har gemensamma möten där de följer upp gränssamarbetet. Jag är anställd som gränssamarbetsutvecklare och det finns arbetsgrupper och projekt där man samarbetar inom teknik, utbildning, kultur och näringslivet, sade Hanna-Leena Ainonen.

Elektrifiering

Då det gäller de framtida utvecklingsplanerna finns en rad projekt på gång förutom de som redan nämnts i Kukkola.

-Det handlar om elektrifiering av järnvägen mellan Laurila-Torneå-Haparanda, om en strandpromenad i det gemensamma stadscentrumet och om en utveckling av språkskolan, sade Hanna-Leena Ainonen.

Kent Lidman