2021, Nyheter 14.10.2021 Paula Mikkola
-Släpp taget! Låt alla vara med påverka. Det säger Mattias Jägerskog, Skjutsgruppen och Civic Teach Sweden, när han medverkade vid projekt Folkverkstans lärandekonferens under temat ”Så kan kommunerna medskapa hållbarhet med invånare och boende”.

Skjutsgruppen är en idéel samåkningsrörelse som funnits sedan 2007 och har 80 000 deltagare i hela Sverige. Man antingen delar lika eller bjuder på skjuts. Civic Teach Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med en öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

-Vi bygger vår verksamhet på tre delar. Det är medskapande, vad vi ska göra och hur. Det är aktiviteten, nu gör vi det, och inspiration och motivation, det här lyckades vi göra. Nu kan vi göra mer, berättar Mattias Jägerskog.

Delaktighet viktig

Han framhåller att möjligheterna till delaktighet i samhället spelar en stor roll.

– Det ökar samhällets folkhälsonivå. Det finns ett grundläggande behov av samhällelig tillhörighet, säger Mattias Jägerskog.

Grundläggande nivåer

Han pekar på tre nivåer i samhället som ger en stark grund för samhällelig tillhörighet. Det är jämställdhetsmålen, barnkonventionen och FN:s globala mål.

-Dessa nivåer återkommer i lokala politiska mål, i styrande dokument, nämndernas inriktningsdokument och det sipprar ned i tjänstepersonernas dagliga arbete, berättar Mattias Jägerskog.

Medskapande

Han pekar på två exempel på medskapande och deltagande, ett i Göteborg och ett annat i Vindelns kommun.

-I Göteborg tog joggare initiativ till att plocka skräp, och man plockade femtio påsar skräp på 20 minuter. I Vindeln handlade det om att arrangera samåkning, där deltagarna i en arrangerad workshop själva fick i uppdrag att gruppvis ordna samåkning, berättar Mattias Jägerskog.

Laga apparater

Ytterligare ett exempel på medskapande berör det område som Folkverkstaden arbetar med.

-Det var i samband med Göteborgs filmfestival. Vi arrangerade en workshop kallad ”Mad Maxed Makerspace” där vem som helst fick ta med sig trasig elektronik och laga den på plats tillsammans med Fixoteket, GreenhackGBG och Returkultur. Det kom massor med folk med trasiga brödrostar, stereoapparater, mixerstavar, som dom inte trodde kunde lagas, och fick hjälp att laga dom, säger Mattias Jägerskog.

-Som jag sa är det viktigt att släppa taget och låta andra vara med i ett medskapande. På det sättet värnar vi om folkhälsan och bygger ett bättre samhälle tillsammans, sade Mattias Jägerskog