2016, Nyheter 26.11.2016 Paula Mikkola
Många ungdomar hoppar av yrkesutbildningen men samtidigt saknas det yrkesutbildade personer inom flera fack i Nordnorge.

sollied3

-Jag kommer att föreslå att vidaregående skolor också ska öppnas för elever som är 21-25 år gamla och har använt ungdomsrätten och fullföljt vidaregående 1. Det sade Roar Sollied (V), fylkesråd för utbildning i Troms. Han medverkade vid gränsrådslaget i Tromsö under rubriken ”Samarbete om utbildning och arbetsmarknad”.

 

Vidaregående skola motsvarar gymnasium/yrkesskola i Sverige och vänder sig främst till elever som är 16-19 år gamla. Men under senare år har många elever i vidaregående skola hoppat av utbildningen.

-Det är ett stort problem att så många, som upp till 30 procent av eleverna slutar inom två år. Då har dom ingenting, varken utbildning eller jobb. Vi måste hitta ett sätt att hålla kvar dom i utbildningen, sade Roar Sollied.

 

Enklare tillståndsgivning

Eftersom Roar Sollied är ansvarig för utbildning i Troms fylkeskommun så ligger detta område honom närmast.

-Jag är glad över inrättandet av ”Norpå”  som ger en förenklad  tillståndsgivning då det gäller att godkänna kvalificerade yrkeskunskaper. Det är ett interreg-projekt som vi är med och finansierar och det ska ge en bättre kompetensförsörjning fram till 2025, sade Roar Sollied.

Han tar upp fackskolan i Tromsö/Harstad som ett exempel där olika fackområden samverkar.

-Det gäller områden som hälsa och teknik där även ungdomar från grannländerna kan komma och studera.

 

Skolsamarbete

Han nämner också Utbildning Nord i Övertorneå som ett bra samarbetsprojekt på Nordkalotten (mer om det i annan artikel).

-Vi har även den norsk-ryska skolan i Murmansk med tio elever från vardera land som ett bra samarbetsprojekt, sade Roar Sollied.

Han oroas över att det blir allt färre ungdomar som bor i Troms fylke.

-Nu i år har vi 8470 ungdomar 16-19 år bosatta här. Det kommer att gå ned fram till 2021 då vi har 7697 ungdomar bosatta här. Sedan vänder det sakta uppåt och år 2024 beräknar vi att drygt 8 000 ungdomar ska bo här. Det innebär färre elever i skolorna och mindre pengar till utbildningen. Vi behöver mer invandring till Troms, sade Roar Sollied.

 

Enligt en undersökning som Manpower gjort saknas det kompetent personal inom många områden i Nordnorge. Det gäller främst yrkesutbildade inom olika fack, lärare och pedagogisk personal, ingenjörer, säljare och arbetsledare.

-Men det finns ett område där behovet ökar mer än tidigare. Det är fiskeindustrin och havsbruksnäringen. Vi säljer fisk för 6,6 miljarder kronor till 143 länder. Laxexporten ökar lavinartat, sade Roar Sollied.