2019, Nyheter 22.03.2019 Paula Mikkola
-Vi klarar av klimatförändringen. Men det är viktigt att ha ett feministiskt jämställdhetsperspektiv i arbetet. Det sade europaparlamentariker Linnéa Engström, när hon deltog vid Forum Jämställdhet i Luleå.

Tillsammans med Beatrice Rindevall, chefredaktör för Supermiljöbloggen, och Anna Giotas Sandqvist, senior konsult KPMG, diskuterade dom hur feminismen kan ta kampen för klimatet.

Utgångspunkten är att världens koldioxidutsläpp enligt FN:s klimatpanel måste börja minska inom tio år för att nå målet nollutsläpp år 2050. Vilken roll spelar jämställdheten i det arbetet och för att nå en hållbar utveckling?

-Det är ett tufft läge för klimatet. Förändringen händer så långsamt att vi inte ser den. Men jämför vi med hur det var för 20 år sedan är förändringarna stora. Vi börjar få extrema vintrar och extrema somrar. Om temperaturen stiger med två grader försvinner alla korallrev. Tundran börjar tina och det kan släppa ut otroliga mängder metangas, sade Beatrice Rindevall.

Räcker inte

Hon var skeptisk till hur världssamfundet kommer att klara klimatomställningen.

-Vi kan inte lita på världssamfundet. Åtagandena hittills räcker inte. Vi måste ha ett rättviseperspektiv i detta. Vem ska betala för klimatförändringen? undrade Beatrice Rindevall.

Linnéa Engström var betydligt mer positiv om möjligheterna att klara klimatförändringen.

-Jag håller inte med Beatrice. Jag tycker precis tvärtom. Det händer mycket nu i klimatarbetet. Jämställdheten är ett absolut krav för att vi ska klara klimatomställningen och det finns med i handlingsplanen från Paris-mötet och togs upp vid COP24 i Katowice. Det är svåra förhandlingar som väntar men vi ska inte känna panik utan kämpa och vi kommer att klara detta, sade hon.

Lokal nivå

Anna Giotas Sandqvist framhöll också att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla beslut på alla nivåer.

-Det händer mycket på lokal nivå. Hälften av kommunerna har ett klimatarbete på gång. Det handlar om prioriteringar och det är en stor utmaning för många kommuner. Människorna lever på lokal nivå och det är där det viktiga jämställdhets-, och klimatarbetet måste göras, sade Anna Giotas Sandqvist.

Stora investeringar

Linnéa Engström framhöll att det görs stora gröna investeringar runt om i världen för att klara klimatarbetet.

-Det handlar om att ställa om till en grön ekonomi. Det satsas enormt mycket pengar på det och vi måste tänka jämställdhet och integrera det i arbetet, sade hon.

-Vi måste veta hur människorna lever sina liv och anpassa arbetet till det, sade Anna Giotas Sandqvist.

Tänk lokalt

Linnéa Engström menade att det politiska klimatet i Sverige och ute i världen nu blivit mer polariserat.

-Vi måste tänka globalt och vad uppvärmningen betyder. Vi måste samarbeta för att lösa detta, sade hon.

-När ansvaret inte tas globalt så tas det lokalt. Det finns enorma lokala möjligheter att arbeta med klimatfrågan. Det är viktigt att gräva där man står och det är en stor lokal utmaning, sade Anna Giotas Sandqvist.

Åtgärdsplaner

-Skaffa kunskaper och skaffa åtgärdsplaner på lokala och nationella nivåer för att klara det. Det är otroligt viktigt med jämställdhetskunskaper, sade Beatrice Rindevall.

-Man kan göra en koldioxidbudget för hela kommun och få med sig medborgarna att jobba aktivt i klimatfrågan och för jämställdheten, sade Linnéa Engström