2020, Nyheter 15.04.2020 Paula Mikkola
Samerna behöver mer kunskaper om EU, liksom EU behöver mer kunskaper om samerna. Det är grunden för Interreg-projektet ”Fylla kunskapsluckorna mellan EU-Sapmi ”. -Frågan kom upp när Sverige och Finland blev EU-medlemmar 1995 och Norge beslutade att stanna utanför. Då blev ju också en del av Sapmi med i EU, sade Niila Inga, Saami Council, när han presenterade projektet vid Interreg Nords möte i Jokkmokk.

Det är nordiska Samerådet som tillsammans med Suoma Sámi Nuorat svarar för projektet. Förutom Interreg Nord så får projektet stöd av bland andra Region Norrbotten, Lapplands förbund, Region Västerbotten, Finnmarks fylkeskommun (som numera gått ihop med Troms fylkeskommun) och Samediggi.

Sapmi-EU-frågor

Projektet startade 2019 och det pågår fram till 2022.

-Det övergripande målet för projektet är att stärka relationerna mellan Sapmi och EU. Detta genom att bland annat ta fram en kunskapsplattform för EU-Sapmi-frågor och utveckla en egen EU-strategi för samerna, Niila Inga.

Fyra delar

Projektet bygger på fyra delar.

*Modulbaserade kurser för frågor som är relevanta för EU-Sapmi.

*EU-trainee program för samiska studerande

*Rådslag med Sapmi experter

*Sameveckan i Bryssel 2022.

Samiska EU-kurser

I kurserna diskuteras frågor som är relevanta för samerna och förhållandet till EU.

-Det kan vara att diskutera EU:s inre marknad och våra näringar som ren, slöjd och mat. Vi har också kurser om politik i EU. Vi har diskussioner om samiska lobbyister och hur man söker EU-bidrag. För många samer är själva ansökningarna en stor utmaning, sade Niila Inga.

EU styr mycket av den samiska vardagen.

-Vi samer vet för lite om EU och EU vet för lite om oss fast vi är så beroende av varandra. Därför måste kunskaperna på båda håll bli bättre, sade Niila Inga.

Mentorer

Då det gäller Trainee-programmet så arbetar man där med mentorer.

-Samer i alla dom tre länderna får hjälp av mentorer som ska specialisera sig inom olika områden, till exempel kultur och miljö. Det blir också ett utbyte mellan samerna i dom olika länderna. Meningen är att man ska lära av varandra, sade Niila Inga.

Man har för avsikt att annonsera efter dom som vill delta i detta.

-Vi tänker anställa tre unga mentorer som kan börja jobba ganska snart, sade Niila Inga.

Experter

Think-tank innefattar utbyte mellan lika experter.

-Vi har sex stycken sakkunniga, två i varje land, som jobbar med EU-frågor under 2020 och 2021. Dom ska ha möte i maj i år, sade Niila Inga.

Samisk vecka

Inom projektet planerar man för en samisk vecka i Bryssel 2022.

-Där ska vi visa upp den samiska kulturen ur olika aspekter. Det handlar om rennäring, samisk slöjd, samisk politik och samisk mat. Tanken är att veckan ska bidra till att stärka banden mellan samerna och EU. Vi behöver fler kontakter som är bra både för det samiska samhället och för EU. Planerna är att efter 2022 ha årliga samiska veckor i Bryssel, sade Niila Inga.