Nyheter 21.04.2022 Paula Mikkola
Nordkalottens Gränstjänst byter namn till Gränstjänsten Norge-Finland-Sverige. Det beslutade Nordkalottrådet vid sitt vårmöte i Rovaniemi. -Pandemin har visat hur viktig Gränstjänsten är och det är viktigt med en stabil drift och ekonomi, sade Björn Inge Mo, ledamot i Nordkalottrådet och fylkesordförande i Troms-Finnmark.

Det var vid Nordkalottens Gränstjänsts 10-årsjubileum i Helsingfors i november i fjol som förslaget väcktes om att byta namn på verksamheten.

-Förslaget kom från Iiris Mäntyranta, tidigare ledamot i Nordkalottrådet, och vi diskuterade det i rådsmötet som var i anslutning till jubiléet. Orsaken till namnbytet är att ordet ”Nordkalotten” i namnet kan upplevas som begränsande och missvisande, då det i praktiken gäller en nationell tjänst, sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

Byter namn

Gränstjänsten Morokulien på gränsen mellan Värmland och Norge har tidigare bytt namn av en liknande orsak. Man heter nu Grensetjänsten Norge-Sverige.

Styrgruppen för Nordkalottens Gränstjänst har beslutat föreslå Nordkalottrådet namnändring. Det är Nordkalottrådet som är huvudansvarig för verksamheten. Gränstjänsten har två kontor, ett i Haparanda/Torneå och ett i Skibotn.  

Minska gränshinder

Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att underlätta för privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter att verka över gränserna mellan Sverige, Finland och Norge. Gränstjänsten arbetar aktivt för att minska och ta bort gränshinder, och ingår i ett nordiskt nätverk med flera andra liknande informationsverksamheter (se andra artiklar på denna sida).

-Det är bra att byta namn som gör verksamheten tydligare, sade Susanne Friberg, länsstyrelsen Norrbotten.

-Det är inte så avgörande i vilken ordning ländernas namn står, men det är naturligt att Finland står i mitten, sade Paula Mikkola.

Nordiskt kompetens-, och resurscenter

Nordkalottrådet förordar också en förstudie för att bilda ett regionalt partnerskap och försäkra sig att regionerna engagerar sig i Gränstjänstens utvecklingsarbete.

-Nordkalottrådets målsättning är att utveckla Gränstjänsten till en gemensamt nordisk kompetens-, och resurscenter, sade Paula Mikkola.

Förstudie

Nordkalottrådet avser att söka medel till en förstudie via det nya Interreg Aurora.

-Det förutsätter också att medlemsregionerna är beredda att delfinansiera både förstudien och ett 3-årigt utvecklingsprojekt i Interreg Aurora programmet, sade Paula Mikkola.

Kent Lidman