Nyheter 22.09.2022 Paula Mikkola
-Det ska vara roligt att rädda världen och det ska vi göra tillsammans. Det sade Jussi Tomberg, utvecklingslärare i hållbar utveckling vid Uleåborgs stads bildnings-, och kulturtjänster, när han medverkade i ett panelsamtal vid Folkverkstadens webbseminarium.

 

Panelsamtalet hade temat ”Fixa, laga, återvinn!”. Deltagare var, förutom Jussi Tomberg, Karin Bradley, docent i vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH i Stockholm, Bertil Björk, verksamhetsledare för den kreativa mötesplatsen Stapelbädden i Malmö, Yvonne Stålnacke, före detta landstingsråd i Norrbotten och kommunalråd i Luleå och ledamot i Luleå Miljöresurs AB, samt Outi Lohi, rektor på medborgarinstitutet Oulu-opisto och medlem i styrgruppen för Folkverkstan.

Roligt rädda saker

-Det ska vara roligt att rädda saker och att ge varandra beröm, sade Yvonne Stålnacke.

-Det ska vara roligt att ta bort hinder och lätt att göra rätt, sade Bertil Björk.

-Många känner klimatångest nu och det kan lindra den att göra saker tillsammans till exempel i en reparationsverkstad, sade Karin Bradley.

Klimatångest

-Det är jätteroligt med återvinning och det ska också vara frivilligt. Den ångest vi känner för klimaten kan vändas till något positivt, sade Outi Lohi.

-Det går för långsamt att rädda jorden för de kommande generationerna. Vi kan ändå glädja oss åt det små förändringarna och cirkulär ekonomi kan göra att människorna får upp ögonen för återanvändning, sade Jussi Tomberg.

-Mötesplatser är viktiga i den cirkulära ekonomin. Vi bjuder in folk på gräsrotsnivå. Det kan vara enskilda, grupper, företag och institutioner. De kan börja med stadsodlingar, starta sångkörer eller reparationsverkstäder. Ett exempel är att skejtarna i Malmö själva fick ta ansvar för sin skejtpark och det blev en stor framgång, säger Bertil Björk.

Delar erfarenheter

-I Uleåborg gör vi försök med verkstäder för cykelreparationer och textilier. Vi är en mycket cykeltät stad. Vi har också föreläsningar för att uppmuntra återanvändning. Vi lär oss tillsammans och det blir även då en social verksamhet där vi delar erfarenheter, sade Jussi Tomberg.

-Mötesplatserna är viktiga och där uppstår också lärandeprocesser. Man känner sig stolt över att kunna visa andra vad man kan, till exempel när det gäller att reparera cyklar. Det gör att man blir rik socialt sett. Man får också in andra i lärandet, säger Bertil Björk.

Långsiktigt stöd

-Det är viktigt att få vara bäst någon gång och visa vad man kan. Verksamheter för återvinning behöver också ett långsiktigt stöd, säger Yvonne Stålnacke.

-Det är viktigt att inte bara hantera avfall. Man ska också förebygga avfall genom reparationer och återanvändning, sade Karin Bradley.

-Det finns en tradition i små kommuner att lösa saker själva. Vi är färre människor i glesbygden, men med stora kunskaper, sade Yvonne Stålnacke.

-Det finns stora skillnader mellan norr och söder i Finland. I norr är man mer praktiska och vana att lösa sakerna själva, än man är i södra Finland. I städerna är också utbudet av varor större i butikerna. I norr får man reparera mer själva och det stärker hantverkskunnandet på landsbygden, sade Outi Lohi.

Kent Lidman