Nyheter 30.05.2022 Paula Mikkola
I samband med Nordkalottkonferensen i Boden var det vernissage på de bidrag till Nordperspektiv som kommit in under våren.

Vi har tidigare på denna sida berättat att Nordperspektiv efterfrågat bilder, teckningar, hantverk, fotografier, musik, sång, modeller eller texter som visar människors uppfattningar om det goda livet i ett framtida Norden. Det gäller främst norra Norden.

Det har kommit in 65 bidrag och det har varit 1452 visningar av Nordperspektivs plattform. Deltagarna på Nordkalottkonferensen fick också möjligheter att under konferensen komma med egna bidrag.

-Med Nordperspektiv vill vi skapa en levande dialog mellan människor och beslutsfattare om regionens framtid, säger Emelie Dahlström-Ravn, programansvarig vid Föreningen Norden. Tillsammans med Felix Schartner-Giertta, processledare vid Föreningen Norden Sverige, skötte hon vernissagen på Nordkalottkonferensen.

Här presenterar vi några av de bidrag som kommit in: