2020, Nyheter 12.02.2020 Paula Mikkola
-Det är mer fokus på vad energin i Arktis betyder för världen än vad den betyder för Arktis. Det är för lite fokus på livskvalitén i Arktis. Det sade Hanna Lempinen, forskare vid Lapplands universitets Arktiska Center, när hon medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Rubriken på Hanna Lempinens föredrag var ”Försiktig utveckling?- Arktisk energi 2007-2017”

-Energin för dom som bor i Arktis är den dyraste energin i världen, sade Hanna Lempinen.

Oro för energiutvinning

Det finns flera faktorer som oroar då det gäller energiutvinningen i norr.

-Det är en förväntad ökad energikonsumtion och minskad tillgång. Det är politisk instabilitet där energin produceras och klimatförändringens påverkan. Tekniken utvecklas och Arktis kan komma att bli världens nya energiområde, sade Hanna Lempinen.

Regional förståelse

Hur ska man då se på energiutvinningen i Arktis?

-Den regionala förståelsen för utvinngen av energi i Arktis har ändrats under perioden 2007-2017.Det beror bland annat på att intresset för dom arktiska energiresurserna har ökat och en även en ökad oro för hur klimatförändringen påverkat utvecklingen, då det gäller arktisk energi, sade Hanna Lempinen.

Ledande energiområden

Den arktiska energiutvinningen har gått från att vara ett energimagasin till att bli en av världens ledande energiområden.

-Arktisk energi kan exporteras för att hjälpa andra regioner för en övergång till renare energi. Den ökade arktiska energin ska vara förnybar, sade Hanna Lempinen.

Påverkan i Kanada

Hur påverkas då lokalbefolkningen av att det utvinns energi i deras områden? Philippe Boucher vid Concordia universitet i Montreal i Kanada har undersökt hur ursprungsbefolkningen inuiterna påverkats.

-Det handlar om utvinning av olja och gas, mineraler och förnybar energi inom ett område i norra Kanada där det totalt bor omkring 44 000 inuiter, sade Philippe Boucher.

Diversifierad ekonomi

Området har en mycket diversifierad ekonomi.

-Man försörjer sig på naturresurserna, på traditionell ekonomi med jakt och fiske, på utbildning, turism, konst och konsthantverk, sade Philippe Boucher.

Kämpade mot utvinning

I flera av områdena kämpade inuiterna mot utvinning av naturresurser.

-Vi är inte totalt emot utvecklingen, men det har inte gjorts på rätt sätt, var en av förklaringarna till att inuiterna var emot en olje-, och gasutvinning vid Clyde River i norra Kanada