2019, Nyheter 29.03.2019 Paula Mikkola
I sitt vårmöte 2019 i Vadsö antog Nordkalottrådet följande politiska uttalandet: Nasjonale myndigheter må legge til rette for økt grensemobilitet på Nordkalotten Rådet ser med beklagelse på den manglende finansieringen som Grensetjenesten mottar og oppfordrer nasjonale myndigheter til å legge til rette for økt grensemobilitet gjennom å gi tjenesten et stabilt økonomisk rammeverk

Den 26-27 mars møttes Nordkalottrådet i Vardø og Vadsø. Rådet som består av de Nord Norske fylkene, Lappland i Finland og Norrbotten i Sverige møtes i det som er det siste møtet under det to-årige lederskapet til Finnmark.

Vi har felles utfordringer som lange avstander innad og til markedene, spredt bebyggelse og kaldt klima. En økende andel eldre er en utfordring. I de fleste arbeidsmarkeder er det en mismatch mellom etterspurt og tilgjengelig kompetanse. Samtidig har vi felles muligheter som tilgang på naturressurser.

Nordkalotten har en egen Grensetjeneste med kontor i Tornio/Haparanda og Skibotn. (www.grensetjeneste.no). Kontorene formidler informasjon og gir veiledning til privatpersoner, næringsliv og organisasjoner for å lette grensekryssende aktivitet. Om man har spørsmål angående virksomhet i nabolandet, kan Grensetjenesten raskt henvise til rette instans i det respektive landet. En videre lettelse av grensehindre vil være avgjørende for arbeidsmobilitet over grensene i nord, spesielt med tanke på den felles arktiske kompetansen.

Flere hundre henvender seg hvert år til Grensetjenesten med spørsmål som omhandler bl.a. arbeidsledighetstrygd, skatt, sykeforsikring, pensjon, næringsliv osv. Rådet ser derfor med beklagelse på den manglende finansieringen som Grensetjenesten mottar og oppfordrer nasjonale myndigheter til å legge til rette for økt grensemobilitet gjennom å gi tjenesten et stabilt økonomisk rammeverk.

Mer om detta i kommande artikllar på denna webbsida.