Nyheter 27.10.2020 Paula Mikkola
Nordkalottrådets föregångare, ”Nordkalottkommittén för gemensamma arbetsmarknadsfrågor”, som bildades 1967, lade grunden för att bygga upp Utbildning Nord i Övertorneå. Själva verksamheten startade 1970 och det är därför som utbildningen firar 50 år i år. Utbildning Nord är unik i den meningen att det är den enda samnordiska yrkesutbildningen. Här går elever från Sverige, Norge och Finland och utbildar sig i ett trettiotal yrken.

Beslutet att starta utbildningen togs av ”kommittén för gemensamma arbetsmarknadsfrågor”. Dåvarande norrbottniske landshövding Ragnar Lassinantti, var en ivrig förespråkare för samarbete på Nordkalotten, och han var en av dom som såg behovet av en gemensam yrkesutbildning och väckte frågan hos dom nordiska regeringarna.

Stiftelse 1991

Från början var Utbildning Nord en arbetsmarknadsutbildning, men efter flera organisationsförändringar bildades Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1991 av regeringarna i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten regleras av en fyrårig överenskommelse mellan länderna och stiftelsens stadgar.

Stiftelsens styrelse har sex ledamöter, två från respektive land. Direktörskapet för verksamheten alternerar i 4 till 8 år mellan dom tre länderna. Nuvarande direktören Leif Lahti är från Sverige. Tidigare direktören Sture Troli var från Norge och dessförinnan var Stina Tiainen från Finland direktör. Hon är den hittills ende kvinnliga direktören.

1970-talet

Här några nedslag i Utbildning Nords 50-åriga historia:

År 1970 undertecknandes överenskommelse om att bilda Nordkalottens AMU-center och dom första eleverna antogs. Det var inom yrken som el-tele, reglerteknik, svetsning, verkstadsteknik, fordon, kyl och livsmedelsteknik samt turism.

År 1975 blir AMU-center en fast institution och 1978 har man redan 169 elever.

1980-talet

År 1984 tillkommer dåvarande riksyrkesskolan i Hedenäset och totala elevantalet är över 300. Skolan har då 114 anställda.

År 1986 bildas den nya organisationen, AMU Nordkalotten, som blir en del av den svenska AMU Myndigheten.

1990-talet

Under 1991 omorganiseras verksamheten till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten som gäller än.

År 1996 startar samarbetet med Övertorneå kommun om gymnasieprogrammets yrkesprogram.

År 1999 godkänns ett samarbetsprogram med norska regeringen och med Breiviks skola i Tromsö.

2000-talet

Under 2000 kvalitetssäkras utbildning enligt ISO9001 och 2004 får skolan det första egna avtalet med en finsk examenskommission.

År 2007 sluter skolan ett samarbetsavtal med Troms fylkeskommun/Breiviks skola om den norska skolreformen ”Kunskapslyftet”, och 2009 får skolan av Finnmarks fylkeskommun rätten att godkänna utbildningar mot den norska läroplanen.

2010-talet

År 2012 får skolan svensk betygsrätt inom vissa yrkesämnen på gymnasieskolan och skolan har 72 anställda.

Under 2016 inleder skolan ett samarbete i pedagogik enligt professor Tom Tillers metod.

Under 2020/2021 firar skolan 50 års jubileum och när Coronaläget tillåter, ska arrangera yrkestävlingen Arctic Skills med 25 deltagande yrkesskolor från hela Barentsområdet.