2019, Nyheter 07.01.2019 Paula Mikkola
Det blir mindre pengar, en lägre medfinansieringsgrad och en del andra förändringar för Interreg-programmen efter 2020. Det berättade Bernhard Schausberger, vid EU:s Interact program, när han medverkade vid ”The 2nd Arctic projekt clustering event” i Rovaniemi.

Dom nuvarande Interreg-programmet avslutas år 2020 för att ersättas av nya program som gäller 2021-2027.

Fokus på kärnområde

-Då det gäller dom landbaserade programmen blir inga större förändringar. Det kommer att krävas mer samarbete med grannländerna speciellt när det gäller program som sträcker sig över haven. Det blir också en ökad fokus på kärnområdet i gränsöverskridande program, sade Bernhard Schausberger

Europateman

Dom nya programmen baseras på flera olika teman.

Ett smartare Europa handlar om forskning, innovationer och kompetensutveckling för små och medelstora företag.

Ett grönare Europa främjar ny grön energi, gröna och blåa investeringar, cirkulär ekonomi, klimatanpassning och riskminimering.

Ett mer sammankopplat Europa syftar till bättre transporter, hållbar, intelligent samt regionalt och lokalt gränsöverskridande samarbete.

Ett mer socialt Europa som är närmare sina medborgare. Det integrerar den sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen i städer och på lokal nivå. Utveckling ska utgå från lokala förutsättningar.

Bättre interreg-program som tar bort administrativa hinder och stöttar demokratiskt samhällsbyggande.

Ett tryggare och säkrare Europa främjar gränsöverskridande rörlighet, hjälper migrationen och skyddar migranterna.

Utmaningar

Det finns en del stora utmaningar under den kommande programperioden fram till 2027.

-Ett är hur dom nya programmen byggs upp. Ett annat är brexit, som kommer att påverka hela EU. En tredje utmaning som är särskilt märkbar här uppe i norr, är relationen mellan EU och Ryssland och hur den kommer att utvecklas, sade Bernhard Schausberger.

Han framhöll dock att planeringen är en längre process och några slutliga beslut har inte ännu fattats, och uppmanade regionerna och nuvarande programmen vara själva proaktiva när det gäller prioriteringar i de kommande programmen.

-Aktörerna borde själva vara tydliga och berätta vilka frågor är gränsregionala och vad som ska ingå i transnationellt samarbete. Kommunicera den informationen till kommissionen, tyckte Schausberger.