2021, Nyheter 16.09.2021 Paula Mikkola
Nästan fyra av fem som bor i gränsregionerna i Norden anser att deras rörlighet över gränserna har försämrats mycket av pandemin. Det visar en enkät som Gränshinderrådet gjort.  – Enkäten och uttalanden visar att det inte har fungerat med så olika restriktioner mellan dom nordiska länderna. Misstron mellan folket har ökat och man talar nu mer om "vi" och "dom" i Norden, än om "vi tillsammans". Det har lett till ökad nationalism, säger den tidigare landsbygdsministern Sven-Erik Bucht(S), Haparanda, svensk ledamot i Gränshinderrådet

Det är tredje gången under dom ett och ett halvt år som coronapandemin pågått, som Gränshinderrådet gjort denna enkät. Och befolkningens i missnöje med den minskade rörligheten över gränserna har ökat med 17 procentenheter sedan den förra enkäten i december ifjol. Den första enkäten gjordes i maj-juni i fjol.

Gemensamma aktiviteter

Sven Tornberg(C) kommunalråd i Haparanda uppger att dom tidigare nästan sammanvuxna kommunerna Haparanda-Torneå haft stora problem under pandemin, men som man i huvudsak lyckats lösa. Han är mer bekymrad över att misstroendet mellan boende i dom båda städerna ökat.

– Nu behövs det gemensamma aktiviteter för att föra folket samman igen. En är att vi hoppas kunna slå på stort för ett gemensamt nyårsfirande, säger han.

Privata och ideella

Vilka övriga gemensamma aktiviteter planerar ni?

– Vi tittar på olika möjligheter. Sedan tror vi också på privata och ideella aktiviteter, som till exempel att kunna arrangera den internationella hundutställning som ställdes in tidigare. Vi har också kommit igång med Kalott-jazzen, om än i begränsad form. Det behövs många olika aktiviteter för att få folket att komma samman och minska det misstroende som vuxit fram under pandemin, säger Sven Tornberg.

Skapat oro

Över 2100 personer har svarat på Gränshinderrådets enkät. Totalt 90 procent av dom som svarat uppger att ländernas olika restriktioner skapar oro och att rörligheten över gränserna försämrats. 75 procent säger att deras rörlighet har försämrats mycket. 79 procent uppger att karantänsreglerna varit ett problem, jämfört med 61 procent i den tidigare undersökningen. Nästan var tredje tillfrågad är också orolig över ökad arbetslöshet. Fyra av fem anser också att myndigheternas information om covid har varit motstridiga.

– Vi måste lära oss av misstagen och stå bättre rustade nästa gång så att Norden agerar tillsammans i krissituationer säger Sven-Erik Bucht.

Ministrar träffades

Dom nordiska samarbetsministrarna träffade Gränshinderrådet på Åland och diskuterade bland annat möjligheterna till ett gemensamt nordiskt agerande vid framtida kriser.

 -Vi måste ta lärdom av erfarenheterna från den här perioden. Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser, sade Finlands samarbetsminister Thomas Blomqvist (Svfp)