2021, Nyheter 24.11.2021 Paula Mikkola
Krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, samt frågan om främmande arter på Nordkalotten. Det är några av dom pågående och framtida stora utmaningarna för Nordkalottens miljöråd. Timo Jokelainen, Lapplands ELY-central, presenterade miljörådets verksamhet vid Nordkalottrådets möte i Helsingfors.

Nordkalottens miljöråd är en temagrupp under Nordkalottrådet. Gruppen samordnar miljö, och naturfrågor på Nordkalotten. I gruppen sitter representanter för olika regionala miljömyndigheter. Gruppen arbetar med att förverkliga FN:s mål för en hållbar utveckling och den nordiska visionen om att bli den mest hållbara och integrerade regionen i världen.

Nordkalottens miljöråds vision är ett grönt och hållbart Nordkalotten.

-Nordkalottens miljöråd är ett aktivt nätverk som delar gemensamma erfarenheter i miljöfrågor, förordar ett gränsöverskridande miljösamarbete och medverkar till att starta nya storskaliga miljöprojekt med finansiering från flera håll, säger Timo Jokelainen.

Tre prioriterade temaområden

Miljörådet vill föra diskussionen om internationella miljöutmaningar till Nordkalotten, och även i ett perspektiv som innefattar Barentsområdet, Europa och Arktis.

Miljörådet har tre prioriterade temaområden.

-Det första är att bygga aktiva nätverk i miljöfrågor på Nordkalotten. Det handlar om regelbundna möten och om en harmonisering av regler, säger Timo Jokelainen.

Plattform för samarbete

Det andra är att bygga partnerskap för att dela kunskaper och erfarenheter. Här handlar det också om att stödja nya miljöinitiativ och utvecklig.

-Vilka samarbeten behövs? Samarbete ökar förståelsen för miljöfrågor. Vi ska vara en plattform för miljösamarbete på Nordkalotten, säger Timo Jokelainen.

Identifiera miljöutmaningar

Det tredje prioriterade temat är att identifiera och kommunicera utmaningar för hållbar utveckling inom miljöområdet på Nordkalotten.

-Vi ska bygga upp en kunskapsbank för att möta klimatutmaningarna och vi ska rapportera om det på konferenser, i media och via andra tillgängliga kanaler, säger Timo Jokelainen.

Interregpengar

Mika Riipi, Nordkalottrådets mötesordförande, framhöll vikten av samarbete i miljöfrågorna.

-Den gröna omställningen är viktig i norr. Det gäller att samarbeta till exempel mellan gruvindustrin, samer och turistindustrin där det är påtryckningar från olika håll, sade han.

-Det kommande Interreg Aurora programmet har pengar till miljöprojekt. Vi beräknar öppna ansökningarna i mars/april. Ni är välkomna att söka, sade Iiris Mäntyranta, Interregansvarig vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Ryssland inte med

-Finns Ryssland med i detta miljösamarbete? Vi har en diskussion om kvalitén på fisken i gränsälvarna och Nordatlanten, och det påverkar ju ryssarna, sade Willy Örnebakk, Storfjords kommun.

-Vi försöker alltid samarbeta med ryssarna i miljöfrågor som ofta gränsöverskridande och översiktliga. Men dom är inte med i miljörådet, säger Timo Jokelainen.

Kent Lidman