2020, Nyheter 08.01.2020 Paula Mikkola
Bristen på kompetent arbetskraft är stor över hela Nordkalotten, även om det skiljer sig en del mellan länderna. Det framkom när representanter från Finland och Norge länderna berättade om läget på den nordiska arbetsmarknaden vid seminariet ”Ökad arbetsmobilitet på Nordkalotten” i Tromsö.

-Trots en relativt hög arbetslöshet i norra Finland har vi ett sort behov av kompetent personal, sade Outi Viljamaa, seniorrådgivare vid Finlands arbets-, och näringsministerium.

I norra Finland ökar behovet av att rekrytera personal inom flera branscher, samtidigt ökar antalet äldre.

-Dom äldre blir en allt större sysselsättningsreserv. Det är också viktigt att snabbt integrera invandrarna i vårt samhälle så dom kan komma ut på arbetsmarknaden, sade Outi Viljamaa.

Finskt regeringsprogram

Den nytillträdda finska regeringen har lagt fram ett program för att öka sysselsättningen på arbetsmarknaden.

-Det handlar bland annat om mer individuella tjänster och subventioner av näringslivstjänster. Det handlar också om mer internationell rekrytering och om ökade utbildningsinsatser för att få in fler på arbetsmarknaden. Kommunerna får också ta ett större ansvar i arbetet att få fler sysselsatta, sade Outi Viljamaa.

Flytta till jobb

Ett annat område man arbetar med är att förbättra rekryteringen till arbetsplatserna.

-Där kan det handla om att ta jobb på annan ort. Att antingen flytta eller pendla dit där jobben finns. I det fallet är det viktigt att få vardagen att fungera för familjen, att ordna bostäder och skolor, men även ett arbete åt medföljande, sade Outi Viljamaa.

Hon ser även ökade möjligheter till att jobba på distans.

-Vi får använda oss av den digitala tekniken. Många kan sitta hemma och jobba fast jobbet finns på ett annat ställe. Vi arbetar för att utveckla den digitala arbetsmarknaden, sade Outi Viljamaa.

Det handlar i slutändan om samarbete på olika plan.

-Vi måste alla samarbeta för att lösa sysselsättningsproblemen, sade Outi Viljamaa.

Färre arbetslösa

Tiina Keränen, direktör vid Lapin TE-toimisto, Lapplands offentliga arbets-, och näringsklivstjänster, berättade om läget på arbetsamarkaden i Lappland.

-Det totala antalet arbetssökande i norra Finland i augusti i år var närmare 30 000.Det är 2700 färre än för ett år sedan, samtidigt fanns det 33 procent fler nya lediga jobb än för ett är sedan. Det planeras stora investeringar i bland annat skog-, metall-, och gruvindustrin och det kommer att ge ett ökat behov av arbetskraft sade hon.

Svårt rekrytera

Många fler äldre och många fler män än kvinnor är arbetslösa i Lappland. Samtidigt ökar problemen för företag att rekrytera kompetent arbetskraft.

-I år har nästan hälften av företagen i Lappland haft rekryteringsproblem. År 2015 var det 23 procent av företagen som hade svårt att rekrytera rätt personal, sade Tiina Keränen.

Rekryteringsbehovet växer inom sjukvård, bilmekaniker, socialt arbete och besöksnäringen.

-Det är samtidigt ett minskat behov av kontorssekreterare, journalister, bildkonstnärer och datasupportpersonal, sade Keränen.

Kampanj i sociala medier

Tillsammans med House of Lapland har Lapin TE-toimisto startar projektet Work in Lapland. Målet är att få fler intresserade av att bo och leva i Lappland och att skaffa fler sökanden framförallt till den växande besöksnäringen. Projektet genomförs i olika sociala medier och riktar sig främst till boende i Spanien, Grekland, Portugal, Kroatien, Frankrike och Rumänien.

-Projektet nådde 1,3 användare i sociala medier och närmare 29 miljoner tittare i dom olika medierna, sade Tiina Keränen

Virtuell rekryteringsmässa

Man deltar också i den virtuella rekryteringsmässan ”Work in Lapland”. Det är en on-line rekryteringsmässa som arrangerades första gången 2017. Senaste mässan var den 3 september 2019.

-Det är en mötesplats där deltagarna är arbetsgivare från norra Finlands turistnäring och arbetssökanden från olika länder. I den senaste mässan deltog 26 företag och 1369 arbetssökanden på 457 arbetsplatser. Det gav 1856 jobbansökningar och 117 anställningsintervjuer, sade Tiina Keränen.

Kompetensbrist

Riikka M. Rytinki, marknadskoordinator vid NAV i Tromsö berättade om hur man jobbar för att rekrytera arbetskraft till norra Norge.

-Det finns ett ökat antal företag i Nordnorge som behöver mer personal. Allt fler företag uppger att dom har svårt att hitta kompetent arbetskraft. En del anställer därför folk med lägre kompetens eller lägre formell utbildning, sade Riikka M. Rytinki.

Framtida rekryteringsbehov

Kompetensbehovet är stort bland annat inom hälsovård, ingenjörsverksamhet, undervisning, offentlig förvaltning och praktiska yrken som transporter, turism och restaurangnäringen samt bygg och anläggningsarbete.

Hur ser då det framtida rekryteringsbehovet ut?

-Det finns vissa trender som påverkar den framtida arbetsmarknaden. Det är demografin, befolkningen blir allt äldre, en snabbare omställning av teknik, globaliseringen och ett grönt skifte till mer miljövänliga energikällor, sade Riikka M. Rytinki.