2018, Nyheter 30.10.2018 Paula Mikkola
Nordkalottrådet har ansökt hos Nordregio (Nordisk forskningsinstitut för regional utveckling och planering) om att starta ett projekt för att ta reda på hur olika reformer i kommunerna påverkat det gränskommunala samarbetet. Det är en del i Nordkalottrådets medverkan i Nordiska ministerrådets temagrupp för hållbar landsbygdsutveckling

 

Projektet ska anordna ett antal seminarier för att kartlägga det kommunala gränssamarbetets omfattning, behov och potential, och samtidigt bidra med regional kunskap till temagruppens arbete om kommunala och regionala reformer.

Hjälpa kommuner

Projektet ska också klargöra hur Nordkalottrådet kan hjälpa kommuner och regioner att utveckla samarbetet bättre. Projektets upplägg är ännu inte klart, utan det ska förhandlas mellan Nordregio och temagruppens ledning.

Olika temagrupper

Nordiska ministerrådet har i sitt regionalpolitiska samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2017-2020 inrättat temagrupper inom dom olika insatsområdena. Nyhetsbrevet har i tidigare artiklar berättat om dessa insatsområden.

Fokus på hållbarhet

Nordkalottrådet deltar som sagt var i temagruppen ”Hållbar landsbygdsutveckling”. Gruppen ska fokusera sitt arbete på frågor med hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald i fokus då det gäller hur en åldrande befolkning utmanar välfärdssystemet, social innovation, socialt entreprenörskap, kompetensförsörjning och gränsregionalt samarbete. Gränskommittéerna har då möjligheter att genomföra egna projekt med koppling till temagruppens aktiviteter. Och det är det Nordkalottrådet nu vill göra med projektet hur reformer påverkat det gränskommunala samarbetet.

Konkreta förslag

Nordkalottrådets målsättning med arbetet i temagruppen är att lyfta fram fungerande lösningar på Nordkalotten då det gäller kompetens i det regionala gränssamarbetet. Nordregio leder temagruppens konkreta arbete för att ta fram kunskap och material som underlag för beslutsfattarna. Arbetet ska påverka utvecklingen av landsbygdspolitiken och bidra till lösningar genom att lägga fram konkreta exempel, praxis, relevant statistik och rekommendationer.

Planerade projekt

Under 2017-2018 jobbar temagruppen bland annat med projekt om demografisk, ekonomisk och geografisk utveckling av landsbygden, liksom med projekt om utbildning och sysselsättning. Man arbetar också med att förbereda Nordregio Forum 2018 i Lund.

Dom kommande åren 2019-2020 planeras, förutom Nordkalottrådets projekt om hur kommunala och regionala reformer påverkar utvecklingen på landsbygden, bl.a.  projekt om landsbygdsturismen i Norden.