Nyheter 08.09.2022 Paula Mikkola
-Denna handbok är en del av den gröna omställningen i samhället. Det sade Jan Kemi, projektledare för Interreg-projektet ”Folkverkstan” när han presenterade ett av projektets slutresultat nämligen handboken ”Från snack till verkstad” på ett webbseminarium nyligen

Handboken är en guide för reparation och underhåll och temat på seminariet var ”Mötesplatser för reparation och hållbar konsumtion”. Vi har tidigare berättat om projektet ”Folkverkstan” och Nordkalottrådet är en av finansiärerna (mer om det i nästa artikel).

Inspirationsguide

”Från snack till verkstad” är en idé-, och inspirationsguide med samlade projekterfarenheter som ger en bred bild av hur mötesplatser för kunskapsdelning om reparation och hållbar konsumtion ska fungera.

-Guiden är ett resultat av vårt arbete och en slags praktisk verktygslåda, sade Jan Kemi.

Idéer för planering

Guidens främsta målgrupp är kommunala organisationer och övrig offentlig verksamhet i Sverige och Finland. Den ska huvudsakligen användas för strategisk och praktisk planering inom Agenda 2030 (FN:s klimatmål till år 2030), hållbar konsumtion och återbruk. Guiden innehåller generella idéer för anpassning till lokala behov och faktiska förutsättningar.

Handboken finns i digitalt format för nedladdning på svenska och finska med klickbara länkar sedan början av september 2022. Webbadresserna är: norden.se och pohjola-norden.fi

Sex kapitel

Guiden är uppdelad i sex kapitel.

-Först en presentation om guiden och bakgrunden till dess tillkomst. Därefter ett kapitel om strategisk planering om att komma i gång i samhället med reparationer och hållbar konsumtion. Det handlar om samverkan, kontakter, ekonomi, olika förutsättningar i stora och små kommuner samt exempel på hur vi gjort, säger Jan Kemi.

Action!

Sedan ett kapitel som heter Action!

-Här berättar vi om den praktiska planeringen och genomförandet. Vi ger tips om teman och upplägg och hur viktig mötesplatsen är, samt lite om personal och expertmedverkan, sade Jan Kemi.

Utmaningar

Nästa kapitel handlar om framgångsfaktorer och utmaningar och det sista om goda exempel och referenser.

-Vi lyfter fram det som fungerar i praktiken med exempel både egna från Folkverkstaden och hur andra gjort samt vilka utmaningar man har. Vi har intervjuer med representanter från olika projekt. Guiden länkar till olika metoder och artiklar som tar upp dessa frågor, sade Jan Kemi.

Kent Lidman