2020, Nyheter 12.03.2020 Paula Mikkola
-Dom tre nordiska statsministrarna i Norge, Sverige och Finland bör anta en principdeklaration om att göra Nordkalotten till den mest integrerade regionen i Europa. Nordkalottsamarbetet är så viktigt för att vi i nord kompletterar varandra på regional nivå.​ Det säger Remi Strand, Finnmark och Nordkalottrådets förre ordförande.

Han har framfört dom synpunkterna till dom norska utrikes-, och kommunministrarna vid en hearing om den norska nordområdespolitiken.​

​Ökad budget

Remi Strand framhöll det viktiga arbete som Nordkalottrådet gör.​

-Gränshinderarbetet bör utvidgas och effektiviseras. Budgetarna till Nordkalottrådet och dess verksamheter bör öka, sade han

Växelverkan​

Han menar att nordområdespolitiken ska vara en växelverkan mellan dom som bor här i dom norra områdena och med dom nationella myndigheterna.​

-Det är flera orsaker till det. En bra nordområdespolitik bör självklart framstå som viktig mellan det regionala och nationella perspektivet, sade Remi Strand.​

Moderniserat nordkalottsamarbete​

Remi Strand framhåller att grunden för nordkalottsamarbetet lades för mer ån 50 år sedan.​

-Då var nordkalottsamarbetet nyskapande och effektivt. Samarbetet mellan länderna i Europa har sedan förändrats. Den nya nordområdespolitiken borde modernisera grunderna för samarbetet på Nordkalotten så att dom fyra europeiska friheterna ska gälla även här. Den regionala självständigheten på Nordkalotten bör stärkas, sade han.​