2019, Nyheter 06.08.2019 Paula Mikkola
Päivi Kuivasniemi berättade om Finlands nya lag som reglerar gränsöverskridande social trygghet.

 

En av våra uppgifter är att sprida och samordna information över gränserna på Nordkalotten i frågor som rör våra arbetsområden. Det sade Päivi Koivupalo, Nordkalottens gränstjänst i Torneå/Haparanda. Tillsammans med kollegan Ellen Rydningen vid kontoret i Skibotn, anordnade hon ett samarbetsseminarium i Kukkola för ett tiotal Eures-rådgivare från dom tre Nordkalottländerna. Seminariet stöddes av Nordkalottrådet och Nordiska ministerrådet.

Eures står för ”European Employment Service”. Det är ett europeiskt nätverk av arbetsförmedlare som arbetar för att underlätta rörligheten över gränserna i EU/EES-länderna. Det är en tjänst både för arbetssökanden och arbetsgivare. En del av arbetet är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna, och på så sätt minska kompetensbristen i olika yrken. I nätverket ingår 32 länder och över 1000 Eures-rådgivare.

 

Ny lag om social trygghet

Päivi Kuivasniemi, planerare vid den finska folkpensionsanstalten FPA:s juridiska enhet och kompetenscenter för internationella ärenden, berättade om vem som har rätt till social trygghet i Finland. Från och med 1 april i år har Finland fått en ny lag som reglerar gränsöverskridande social trygghet.

-Den nya lagen innebär stora förändringar från hur det varit tidigare, sade Päivi Kuivasniemi.

Rätt till olika stöd

Den nya lagen innebär att arbetstagare i Finland har rätt till sociala förmåner utifrån var man är bosatt om man har en fast månadsinkomst på 696,60 euro. Då det gället en arbetstagare som rör sig inom EU gäller den sociala tryggheten utifrån arbetslandet. Förmånerna gäller enligt flera lagar: sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen, lagen om garantipension och lagen om handikappförmåner.

-En arbetstagare som kommer från EU-området kan också ha rätt till allmänt bostadsbidrag och moderskapsstöd. En arbetstagare som kommer utanför EU-området har inte rätt till dom förmånerna om man inte är fast bosatt i Finland. Det görs en bedömning om man är bosatt i Finland och har ett arbetskontrakt på minst två år. Det krävs också ett giltigt uppehållstillstånd, sade Päivi Kuivasniemi.

Undantagna grupper

Vissa grupper är undantagna principen om social trygghet i arbetslandet.

-Arbetstagare som är utsända av en arbetsgivare ska ha sin socialförsäkring utgångslandet. Det gäller offentligt anställda och sjömän. Sjömän ska ha sin socialförsäkring i det land vars flagg fartyget som dom jobbar på har. Dessutom gäller det personer som arbetar samtidigt i flera länder, sade Päivi Kuivasniemi.

Rätt till efterskydd

En arbetstagare har rätt till efterskydd också vid vissa tillfällen även om man inte uppnår inkomstgränsen på 696,60 euro i månaden.

-Det gäller om arbetstiden minskar, om man permitteras eller om arbetet upphör, sade Päivi Kuivasniemi.

 Gäller inte vid flytt utomlands

Om en person flyttar utomlands för en längre tid än 6 månader har man inte rätt till förmåner efter flytten.

-Det finns även här undantag för särskilda grupper. Till exempel en arbetstagare som är utsänd av en arbetsgivare, en offentligt anställd, sjömän och personer som jobbar I flera länder samtidigt, sade Päivi Kuivasniemi.

Jobb utomlands

En arbetstagare som är fortsatt bosatt i Finland har rätt till sociala förmåner även om man jobbar utomlands i högst 6 månader. Det finns undantag för vissa persongrupper som har rätt till förmåner även om man jobbar utomlands längre än 6 månader.

-Det gäller om man jobbar utomlands åt finska staten, om man är utsänd i högst 5 år av en arbetsgivare, om en finsk arbetsgivare har anställt en arbetstagare utomlands och om man är biståndsarbetare, sade Päivi Kuivasniemi.

Pensionärer och studenter

En pensionär har rätt till finska förmåner om han eller hon vistas utomlands högst 6 månader. En pensionär som vistas utomlands upprepade gånger anses vara fast bosatt i Finland om man bor minst halva tiden i Finland.

Då det gäller studenter som kommer till Finland har man rätt till vissa förmåner. En student som anses fast bosatt i Finland har rätt till förmåner som till exempel läkemedel, men inte till allmänt bostadsbidrag och moderskapsstöd.