2016, Arkiv 15.05.2016 Paula Mikkola
Det finns kulturskillnader mellan dom nordiska länderna som gör att man är duktig på olika saker och därmed kompletterar varandra.

– Det gäller att vara starka i omvärlden och vara snabba ut på exportmarknaden, om man är små nationer, som vi i Norden. Det gäller också att komplettera varandra snarare än konkurrera ut varandra. Det sade Kjell Skoglund, VD i Finsk-svenska  handelskammaren då han deltog vid företagsseminariet i Torneå.

 kjell

Han framhöll att det finns kulturskillnader mellan dom nordiska länderna som gör att man är duktig på olika saker och därmed kompletterar varandra.

-Om man ska starta ett nordiskt företag ska man ta den tekniska chefen från Finland, marknadsföringen sköts av danskarna och ekonomin av norrmännen. Svenskarna är bäst på administration och logistik. Varifrån man ska ta den verkställande direktören beror lite på vart företaget är på väg. Vi har olika styrkor i dom nordiska länderna, sade Kjell Skoglund.

 

Behöver varandra

Han menade att företagen i Norden behöver varandra på olika sätt.

-Finländarna behöver Sverige mer än något annat land. Svenskarna är klart bäst på strukturella beslut som Finland har svårt med. Tillverkningsindustrin är också stor i Sverige och står för 48 procent av exportmarknaden. Även byggnadsindustrin är stor i Sverige, sade Kjell Skoglund

Då det gäller finska företags samarbete med Sverige är språket en viktig fråga.

-Finska företagare bör kunna svenska, sade han

Sverige går som tåget

Han framhöll att ekonomin  går bra i Sverige.

-Sverige går som tåget och det ger stora möjligheter för finska företag. Sverige blommar inom främst tre områden, globalisering, digitalisering och urbanisering, sade Kjell Skoglund.

En annan sak som är viktig i Sverige är medbestämmande i företag.

-Sverige har allt sedan Olof Palmes tid haft medbestämmande i företag. Det innebär att representanter för arbetstagarna sitter i företagens styrelse. Det har en stor psykologisk effekt, speciellt i svåra tider. Medbestämmandet kittar ihop arbetstagare och arbetsgivare så att man drar åt samma håll, sade Kjell Skoglund.

Äldrevård ökar

Vad är man då bra på i Finland? Undrade Kjell Skoglund.

-Vi är bra på välfärdsteknologi. Över 10 000 personer jobbar med det i Finland och det har ett exportvärde på två miljarder euro. Det handlar mycket om vård och att sköta äldre människor. Vi har en mycket gammal befolkning i Finland, men även i Sverige. I Sverige är det dock mest invandrare som sköter den vården. Vi har färre invandrare i Finland. Det behövs många tekniska hjälpmedel och inom tio år så kommer det att behövas dubbelt så många bäddplatser för äldre i Finland, jämfört med nu. och många vill bo kvar hemma så länge som möjligt, sade Kjell Skoglund.

Huvudkontor i Sverige

Då det gäller övriga världens syn på Norden så dras utländska företag som etablerar sig här mest till Sverige.

-75 procent av utomnordiska företag som etablerar sig i Norden lägger sitt huvudkontor i Sverige, medan bara 1,5 procent av företagen läger det i Finland.

roger-k

Gränshinder för banker

Roger Keisu, chef vid Swedbank i Haparanda berättade om gränshinder ur bankens synvinkel.

-Det som sker ute i världen påverkar direkt oss vid gränsen. Under 1980-talet var det mycket gränshandel då finländarna kom över till Sverige och handlade. Det flödade in pengar över gränsen och det var mycket penninghantering, sade han.

Sedan kom ”baksmällan” och krisåren under 1990-talet.

-I slutet av 1990-talet hade det långsamt blivit fart på handeln igen, men då kom attentaten mot World Trade center, nine-eleven, och sedan bankkraschen i USA 2008.Samtidigt kom det fram stora bedrägerihärvor i Sydeuropa. Allt detta på verkade bankvärlden spå att vi tvingades till mer dokumentation av pengarna för att stoppa penningtvätt och kriminell hantering av pengar, sade Roger Keisu,

 

 

Ikea påverkade

I och med etableringen av Ikea i Haparanda 2006 ökade penninghanteringen mycket i Haparanda/Torneå-området.

-Det blev många värdetransporter över gränserna. Det uppstod nya gränshinder som vi försökt lösa i tio år och som ännu inte är riktigt lösta, sade Roger Keisu,