2021, Nyheter 04.03.2021 Paula Mikkola
-Vi ser Interreg Aurora som ett platsbaserat ramverk för att utveckla samiska samhällen och samiska värden. Det säger Elle Merete Omma, projektledare vid Saami Council, när hon medverkade vid Interreg Aurora webbseminariet.

Elle Merete Omma berättade om samerna och interreg under rubriken ”nya möjligheter i Sapmi: vikten av gränsöverskridande samarbete och erfarenheter från tidigare program och projekt.”

Samiska värden

Hon utgår ifrån att EU:s sammanhållningspolitik är samisk politik i praktiken.

-Interreg handlar om samarbete och strukturer, mänskligt kapital och finansiering. Det gäller att ha en förstående attityd mot samiska värden och viktigt att ta samiska problem på allvar, säger Elle Merete Omma.

Kunskapsluckor

Hon framhåller att det är viktigt att fylla dom kunskapsluckor som finns om samerna inom EU.

-Vår prioritering är en gemensam arbetsmarknad och målen är att bygga upp samisk kompetens, samisk framtid, och en ökad medvetenhet om samerna och samiska värden, säger Elle Merete Omma.

Samiska aktiviteter

Då det gäller aktiviteter inom det pågående Interreg-projektet ”Fylla kunskapsluckorna mellan EU-Sapmi ”  satsar samerna på fyra områden.

*Traineeprogram

*Traineekurser

*EU-Sapmi Think Tank

*EU-Sapmi Week 2022.

EU-kunskaper

Inom Trainee-programmen arbetar man med mentorer som är specialiserade inom olika områden som till exempel kultur och miljö. Det handlar om att lära av varandra.

Think Tank innefattar ett utbyte mellan olika experter där man har två sakkunniga i varje land som arbetar med EU frågor.

EU-vecka

-Det handlar mycket om att öka EU:s kunskaper om samerna. Det är en av anledningarna till att vi planerar en samisk vecka i Bryssel 2022 då vi ska visa upp den samiska kulturen ur olika aspekter, säger Elle Merete Omma.