2020, Nyheter 16.01.2020 Paula Mikkola
-Nordkalottens Gränstjänst är en enormt viktig samarbetspartner för oss när det gäller våra medlemmars arbete över gränserna på Nordkalotten. Det sade Nina Kreutzman, internationell koordinator vid Rakennusliitto/finska Byggnadsförbundet, när hon medverkade vid seminariet ”Ökad arbetsmobilitet på Nordkalotten” i Tromsö.

Nina Kreutzman framhöll att dom fackliga byggnadsarbetarförbunden på Nordkalotten har ett mycket bra samarbete sinsemellan, och gemensamt arbetar för att hjälpa sina medlemmar och minska gränshinder för arbete över gränserna.

-Byggnadsarbetare är en av dom grupper som rör sig mest över gränserna till arbete mellan dom nordiska länderna. Det finns en del gränshinder då det gäller arbete över gränserna. Förutom språkproblem så är lönesystemen delvis olika, sade Nina Kreutzman.

 Olika lönesystem

Ett gränshinder är olika lönesystem och kollektivavtal och svårt att veta hur lönenivån och arbetsvillkoren är.

-Finland har det enklaste lönesystemet med kollektivavtal, sade Nina Kreutzman.

 Andra hinder vid arbete över gränserna är att det ofta saknas skriftliga avtal och det är oklart vad man egentligen kommit överens om när det gäller arbetet, lönen och arbetsvillkoren.

-Om man planerar att jobba i ett annat nordiskt land mer än tre månader ska man flytta över sitt fackliga medlemskap till det land man jobbar i, sade Nina Kreutzman.

 Bör söka hjälp i tid

Ytterligare gränshinder är problem med socialskyddsavgifter och om skatterna blev riktigt betalda, en del företag lurar utländska arbetare systematiskt, och att man i problemsituationer inte ber om hjälp genast i god tid, olika lagstiftningar och olika ansökningsprocesser.

-Facket har också svårt att utreda vad som hänt när man jobbar utomlands. Man har inte samma kontaktyta i andra länder som man har i hemlandet. Våra medlemmar kan snabbt åka och jobba i ett annat land. Man bör ta reda på vad som gäller innan man börjar jobba i ett annat land, sade Nina Kreutzman.

 Främjar arbete över gränserna

Vad är det då som främjar rörlighet över gränserna?

-Språket bör inte vara ett problem. Ofta klarar sig en anställd från Finland med skolsvenskan. Ofta får man information på sitt eget språk när det behövs, sade Nina Kreutzman.

 Andra saker som främjar rörlighet över gränserna är goda arbetsmöjligheter och en bra lön, information om pålitliga företag från tidigare jobb och/eller kontakter, företagen hjälper ofta till med dom dokument som behövs, ett bra samarbete mellan facken, företagen och myndigheterna, samt att facken är positivt inställda till att deras medlemmar får jobb i ett annat nordiskt land.

 Nordkalottens Gränstjänst viktig

 Vad kan då facket hjälpa till med?

-Facket kan informera och ge råd om vilka regler som gäller. Facken kan bygga upp och stärka existerande nätverk och samarbetar med arbetsgivaren, företagen och myndigheterna. Nordkalottens Gränstjänst är en enormt viktig samarbetspartner för oss, sade Nina Kreutzman.

 Samarbetet mellan Byggnads i Sverige och Rakennusliitto i Finland fungerar utmärkt. Men Rakennusliitto vill stärka samarbete med Fellesförbundet i Norge.

-Rörligheten mellan Finland och Norge har ökat. Finska byggarbetare flyttar gärna över sitt medlemskap till Fellesförbundet när man jobbar i Norge. Fellesförbundet kan aktivare erbjuda medlemskap till dom finska byggarbetarna och Rakennusliitto vill öka samarbetet med Fellesförbundet, sade Nina Kreutzman.