Nyheter 01.06.2022 Paula Mikkola
 -Alla människor är intresserade av sin framtid. Det gäller att ge alla utrymme som är i olika åldrar, har olika intressen, olika funktionsvariationer och andra kategorier. Det sade Eugenia Segerstedt, forskare vid Luleå tekniska universitet i ett samtal på Nordkalottkonferensen med Emelie Dahlström-Ravn, programansvarig vid Föreningen Norden Sverige, under programpunkten ”Deltagande och påverkan - nya möjligheter för människors deltagande i samhällsutvecklingen”

Eugenia Segerstedt har i en avhandling granskat samhällsomställningarna i Kiruna och Gällivare/Malmberget.

-Visionerna bygger på medskapande och är avgörande vid förändringar. Det är utifrån visionerna vi sedan fattar beslut. Vid beslut gäller det att inkludera så många olika intressen som möjligt och se på olika perspektiv, sade hon.

Levande demokrati

Hur ska man då skapa en dialog med medborgarna och få in så många perspektiv som möjligt att överföra till beslutsfattarna?

-Det gäller att göra demokratin levande och inte bara vänta på varje val vart fjärde år, sade Emelie Dahlström-Ravn.

-Det beror på hur och vem man frågar och det varierar vilka möjligheter man har att påverka. Vi har testat olika metoder när vi gjorde vår undersökning i Kiruna, sade Eugenia Segerstedt.

Nog av digitala möten

Emelie Dahlström-Ravn tycker att man fått nog av digitala möten nu under pandemin.

-Vi har drunknat i digitala möten och längtar nu efter sådana här fysiska möten där man träffar varandra, sade hon.

Olika uttryck

Eugenia Segerstedt framhöll att engagemanget kan ta sig olika uttryck.

-Det är viktigt att engagera sig i nya former. Till exempel att starta en facebook-grupp inför en förändring eller att starta en föräldragrupp för en förändring i skolan. Det viktiga är engagemanget som sedan kan ta sig uttryck i olika former, sade Eugenia Segerstedt.

Kent Lidman