2018, Nyheter 18.05.2018 Paula Mikkola
-Historiskt sett är Tärnaby-, och Hattfjelldal samma område. Här har det inte funnits några gränser tidigare. Det är det gränslösa samarbetet vi vill återuppväcka med detta projekt. Det säger Ulf Stefan Winka, projektledare i Sverige för Interreg-projektet Aktene

 

Aktene betyder tillsammans på samiska. Huvudmålet med projektet är att få igång ett långsiktigt samarbete om samisk kultur mellan Storumans kommun i Sverige och det samiska centret Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

Det planeras också ett nytt samisk center i Tärnaby som då kommer att driva samarbetet med Sijti Jarnge i Hattfjelldal, säger Ulf Stefan Winka.

Pågår till 2020

Aktene-projektet startade första juli i fjol och ska pågå fram till sista juni 2020. Budgeten är på över 542 000 euro, motsvarande över fyra miljoner norska kronor. Förutom Interreg Nord så är bland andra Nordkalottrådet är en av finansiärerna tillsammans med bland andra Nordlands fylkeskommun, Storumans kommun, ABF, Sami Duodji och Giron Sami teahter

Insatsområdet är kultur och miljö. Det handlar om att stärka det samiska språket och bevara traditionell kunskap inom samisk matkultur och byggnadstradition och som sagt det samiska samarbetet över den svensk-norska gränsen mellan Västerbotten och Nordland.

-Här i Tärnaby har vi startat kurser i samisk skobandsflätning i samarbete med ABF. Vi har kurser om områdets historia. Vi planerar också att ta hit föreläsare som tar upp frågan om den samiska omflyttningen av samer från främst Karesuando -området till Tärnabyområdet på 1920-, och 1930-talen. säger Ulf Stefan Winka

Språkcirkus

Det planeras också kurser i samisk slöjd, samisk byggnadstradition och språk.

-Vi har haft språkcirkus här med Samiska teatern. Teatern, som nu håller till i Kiruna vill, också bygga upp en scen för sin verksamhet här i det södra området, säger Ulf Stefan Winka

Tanken är att det ska bli gränslösa kurser i både Sverige och Norge.

-Oavsett var man blir så ska man kunna delta i kurserna här i Sverige eller i Norge. Vi vill få igång gemensamma aktiviteter där inte gränsen finns, säger Ulf Stefan Winka.

Samiskt center

Det planerade samiska centret i Tärnaby ska samarbeta med Sijti Jarnge i Hattfjeldal.

-Det samiska centret här ingår inte i vårt interregprojekt. Men det är vi som ska fylla centret med aktiviteter kan man säga. I Norge finns det flera samiska center medan vi i Sverige än så länge bara har det i Östersund. Man har varit mycket bättre i Norge än i Sverige på att hitta finansiering till samiska center, säger Ulf Stefan Winka

Samisk mat

Vid Sijti Jarnge i Hattfjelldal satsar man bland annat på samisk mat som en del i Akteneprojektet

-Vi satsar nu först på olika kurser då det gäller på samisk mat och bosättningshistoria. Vi har kurser i fiskförädling och kurser i växter, örter och bär under sommaren, säger Gun Margret Utsi, projekt-, och kursledare vid Interreg-projektet Aktene i Hattfjelldal i Nordland.

-Vi planerar också kurser i traditionell jakt och hur man tar tillvara på renen, säger hon

Tvångsförflyttning

-Då det gäller bosättning tar vi upp frågan om samer som tvångsförflyttades från Tromsö-området på 1920-talet till Västerbotten och Nordland. Det handlade om flera hundra personer,

säger, Gun Margret Utsi.

Det finns också teman som samer som urfolk, slöjd och samisk identitet.

-Vi tar bland annat upp om att använda samiskt språk i vardagen. Vi planerar också en språkkurs senare i höst, men det är ännu inte klar, säger Gun Margret Utsi

Hemsida: http://www.aktene.no/