Nyheter 09.06.2023 Kent Lidman
Regional attraktivitet, affärssamarbete och utbildning. Det var dom tre huvudfrågorna när ett nytt gränsöverskridande Interreg Aurora förstudie, DeTo, hade sitt första möte och workshop i Haparanda. Mötet hade samlat ett trettiotal deltagare från hela Nordkalotten. Projektledare är Nina Mäki, från Lappia samkommun för utbildning.

-Då jag var ung utbildade man sig till samma jobb för hela livet. Men tiderna förändras. Många unga nu kan inte tänka sig att vara på samma jobb mer än fem år, sade hon.

DeTo står för Developing Together (Utvecklas tillsammans). Till viss del är det en fortsättning på det stora Interreg-projektet ”Arbeta Tillsammans”, som vi har berättat om många gånger. Det projektet avslutades i fjol.

Skapa nätverk

Målet med DeTo är att skapa nätverk för god praxis och framtida insatser för arbetsmarknaden. Prioriteringen är att ge en bättre och mer hållbar gränsöverskridande styrning. Det finns många organisationer av olika slag som arbetar med gränsöverskridande samarbete och de har ett stort behov av att kombinera god praxis, utvecklingsbehov och framtida initiativ för att övergå från samarbete till samskapande.

-Därför behovs gemensamma strategier och gemensam planering för att fylla de saknade länkarna och skapa samarbetet mellan organisationer och nätverk, berättande Nina Mäki.

Rapport om samarbeten

Målen för DeTo-projektet är att skriva en omfattande rapport om nätverken för att se över vilken typ av samarbetet som kan göras inom olika områden, och att bygga projektkonsortium för ett eller flera vanliga projekt. Det ska innehålla speciella utvecklingspunkter som ska kunna lösas i framtiden mellan olika partners.

Projektet leds av Lappia i Kemi-Torneå, Utbildning Nord i Övertorneå och OSAO i Uleåborg. Projektet pågår från 1 mars till sista augusti 2023. Projektbudgeten är på 40 000 euro varav Interreg Aurora står för 26 000 euro.

Regional attraktivitet

Hanna-Leena Ainonen, vid Torneå stad, berättade att det finns två dimensioner när det gäller regional attraktivitet. Det är den hårda och den mjuka dimensionen.

-Den hårda handlar om omgivningen. Anställningar, utbildning, kommersiell service och turism. Medan den mjuka mer handlar om områdets vitalitet, kulturell attraktivitet, säkerhet, hållbarhet, atmosfär och stämning samt personliga attraktivitet, sade hon.

Språket viktigt

Då det gäller utbildning och samarbete över gränserna finns det många utmaningar. Det kan handla om olika nordiska utbildningsystem och examinationer, om kvalitén på utbildning, om kultur och språk, om lokalisering och mycket annat.

-Språket kan vara ett stort problem och språkkunskaper är viktiga för samarbete inom utbildningen. Det kan också betyda en del vilket rykte olika utbildningar har för attraktiviteten, sade Nina Mäki.

Samarbete gav nya jobb

Beträffande affärssamarbete berättade Sanna Savolainen vid BusinessOulu om ett samarbetsprojekt som pågått under fem år mellan 2017–2022.

-Det gav 500 företag stöd och resulterade i 131 nya jobb, sade hon.

I Haparanda-samlingen fick deltagarna fick sedan i tre olika workshop-grupper ta fram aktiviteter inom de tre områdena, regional attraktivitet, affärssamarbete och utbildning för ett ökat gränsöverskridande samarbete. Det kommer att redovisas i den kommande rapporten efter sommarledigheten.

Kent Lidman