Nyheter 06.02.2023 Kent Lidman
-Skogen är på många sätt mycket viktig för våra program och den är viktig för folk som bor i området. Det sade Henna-Mari Laurila, programansvarig för Karelia CBC programmet, när hon deltog vid konferensen ”Se den arktiska skogen” i Uleåborg.

Henna-Mari Laurila medverkade under programpunkten ”Vad har vi gjort i skogen”. Hon berättade om olika projekt där skogen spelar en viktig roll.

 

Karelia och Kolarctic CBC samarbetar totalt om 107 projekt inom sina områden i norr. De har en budget på närmare107 miljoner euro och programmen omfattar en landyta på 1,46 miljoner kvadratkilometer.

-Våra program stödjer näringslivet och utvecklandet av små och medelstora företag. Vi arbetar med samarbete över gränserna och med infrastruktur. Vi stödjer den lokala kulturen och bevarandet av historiska minnesmärken. Vi arbetar för att regionerna ska utveckla hållbara och klimatvänliga transporter och med att utveckla nätverk, berättade Henna-Mari Laurila.

Affärer och miljö

Då det gäller skogsprojekt så handlar det både om affärsmöjligheter, miljöfrågor och rekreation.

-Jobben inom skogssektorn i Finland har ökat mellan 2000 och 2011. Det finns en unik naturmiljö i våra områden. Klimatförändringen har ökat riskerna för skogsbränder och sjukdomar i skogarna, säger Henna-Mari Laurila.

Nyckelfaktorer

Hon påpekar att skogarna är nyckelfaktorer för att programmen ska nå sina mål.

-Det finns olika sätt att se på skogen. Ett är affärsmöjligheterna. Men det finns annat än timmerproduktion. Det finns den biologiska mångfalden med vattenområden och våtmarker i skogarna. Naturen är viktig för rekreation. Vi behöver också samarbeten mellan de skyddade områdena, säger Henna-Mari Laurila.

Skogsprojekt

Karelia och Kolarctic CBC programmen samarbetar om nio skogsprojekt med en budget på över 4 miljoner euro och 62 inblandade entreprenörer.

-Det handlar till exempel om minskade kostnader för att bygga skogsvägar, om att identifiera olika affärsmodeller, om att minska skogsbränder i vissa områden och om att utveckla demonstrationsområden, säger Henna-Mari Laurila.

Förebygga brandskador

 Ett projekt man arbetar med är att utveckla praktiska verktyg för biologisk mångfald, och förebygga skador av skogsbränder vid den rysk-finska gränsen.

Kent Lidman