2021, Nyheter 30.06.2021 Paula Mikkola
Socialdemokraterna i Nordiska rådet vill stärka Nordkalottrådets och dom elva andra nordiska gränskommittéerna arbete genom bland annat ökade anslag. -Dom nordiska gränskommittéerna har gjort ett stort och otroligt viktigt arbete under pandemin. Dom har stått för den viktiga informationen och det nära folk-till-folk-samarbetet och minskat pandemins påfrestningar i respektive region, sade Pyry Niemi (S), Sverige, ordförande i  Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, när Nordiska rådet i veckan höll en temasession, den första i rådets historia som var digital.

Socialdemokraterna kräver i sitt förslag att redan i år och fram till 2024 nästan fördubbla det årliga anslagen för administration till var och en av dom tolv gränskommittéerna, från dagens 400 000 danska kronor per år till 750 000 danska kronor. Dom vill också att gränskommittéerna ska knytas närmare till dom prioriteringar som Nordiska rådet har för det nordiska samarbetet.

-Dom olika gränskommittéerna gör en stor insats i att driva fram olika projekt över våra nordiska gränser och har fått större krav på sig att delta mer i Nordiska rådets aktiviteter, säger Pyry Niemi.

Nordiska samarbetet

I sitt förslag konstaterar socialdemokraterna också att Nordiska rådets bidrag till gränskommittéerna inte indexuppräknat på tio år.

-Gränskommittéerna behövs för att vi ska klara att hålla upp nivån på aktiviteterna och göra det nordiska samarbetet känt ute i dom olika regionerna, står det i förslaget.

Gränstjänsterna

Även Mittengruppen i Nordiska rådet vill stärka gränskommittéerna.

-Vi välkomnar det socialdemokratiska förslaget och ställer helt upp på det. Gränskommittéerna gör ett mycket viktigt arbete, säger Linda Modig (C), Sverige.

Hon framhåller även det viktiga arbete som gränstjänsterna och dom nordiska informationstjänsterna gjort under pandemin.

-Dom har en mycket viktig roll i det nordiska samarbetet och vi vill även stärka deras verksamhet, sade hon.

Vidare till utskott

Christian Juhl, Danmark (Nordisk Grönt venstre ) höll helt med.

-Vi har många gränskommittéer i hela Norden som behöver stärkas och dom gör ett mycket viktigt arbete, sade han.

Frågan kommer nu att föras vidare till Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.