2018, Nyheter 17.08.2018 Paula Mikkola
-Vi i Norden är föregångare då det gäller gränsregionalt samarbete i Europa. Många av andra regionala samarbeten ute i Europa är där vi var för 20 år sedan. Vi kan bygga nätverk och jobba med konkreta frågor. Det sade Paula Mikkola, generalsekreterare i Nordkalottrådet då hon medverkade vid gränstjänstkonferensen på Hanaholmen i en paneldiskussion om hur Norden profilerar sig i ett föränderligt Europa.

 

Lena Höglund, ordförande i Pohjola-Nordens ungdomsförbund framhöll att det ör viktigt att få med ungdomarna i det nordiska samarbetet.

-Vi måste se till att den unga generationen anser att nordiska frågor är viktiga. Vi vill se ett gemensamt Norden inom EU, sade hon.

 Besöksnäringen

Emilia Töyrä, socialdemokratisk riksdagsledamot från Kiruna, jobbar med att få unga inom LO intresserade av nordiska frågor.

Ett område där det nordiska samarbetat är viktigt är besöksnäringen i norr som vi arbetar med att utveckla tillsammans med Finland, sade hon.

-Norden ska vara en kraft i Europa som värnar om yttrandefrihet och står emot auktoritära politiska krafter, sade Emilia Töyrä.

Gemensam röst

Paula Mikkola vill att Norden ska vara en gemensam röst i Europa.

-Vi har många konkreta arbetsuppgifter som kan utvecklas inom det nordiska samarbetet. Det gäller till exempel trafiklösningar och en gemensam syn på vilka nordiska transportkorridorer vi vill utveckla, sade hon.

Hög trovärdighet

Lena Höglund menar att Brexit att Storbritannien lämnar EU ställer nya krav på det nordiska samarbetet.

-Brexit ställer nya krav på EU och i det sammanhanget kan Norden stärka sin ställning inom unionen. Vi har hög trovärdighet och vårt inflytande ökar bara vi kan slå oss ihop och samverka i viktiga frågor. Då kan vi föra fram en nordisk linje i EU-samarbetet, sade hon.

Storbritannien och Norden

Även Storbritannien är intresserat av det nordiska samarbetet.

-Jag har rest runt och träffat människor där som vill att Storbritannien på något sätt ska medverka med i det nordiska samarbetet, när man nu lämnar EU, sade Emilia Töyrä.

Samiskt samarbete

Paula Mikkola framhöll det nordiska samiska samarbetet.

-Det samiska samarbetet är unikt då det gäller samarbete över gränserna för ursprungsbefolkningar, sade hon

Vad händer då med det nordiska samarbetet på lite längre sikt?

-Vi ska jobba med dom mjuka nordiska värdena ute i Europa och föra dialoger med andra grupper. Många andra regioner kan lära sig av Norden. Vi har till exempel digitaliseringen som vi nu driver mycket i Norden och det är en viktig framtidsfråga, sade Lena Höglund.

Lyssna på dom unga

Paula Mikkola menade att den äldre generationen måste lyssna mer på dom unga att få med dom i det nordiska samarbetet.

-VI måste lyssna och lita på ungdomen. I många kommunala sammanhang får dom unga ingen respons för sina förslag. Nordkalottrådet stödjer att få fler unga att engagera sig i det nordiska samarbete, sade hon.