2018, Nyheter 10.03.2018 Paula Mikkola
255 000 fler gästnätter, 33 000 nya gästnätter. Det är resultatet av Interreg-projektet Visit Arctic Europe. -Det ser vi som ett mycket bra resultat och gör att vi vill gå vidare med en fortsättning. Det säger Erica Mattsson, VD på Swedish Lapland Visitors Board, ansvarig för projektet i Sverige.

-Dessutom har vi inkomster på närmare 38 miljoner euro och 400 nya jobb. Det visar att tillsammans är vi starkare än var och en för sig. Det säger Erica Mattsson, VD på Swedish Lapland Visitors Board, ansvarig för projektet i Sverige.

Gränsöverskridande resande

Det var Finnish Lapland Board som tog initiativet att, tillsammans med NordNorskt Reiseliv och Swedish Lapland Visitors Board, diskutera ett ökat samarbete över gränserna då det gäller turism eller besöksnäring. Det finns en ökad efterfrågan på gränsöverskridande resande. Resultatet av detta blev Interreg-projektet  Visit Arctic Europe.

Miljonbudget

Projektet startade 2015 och pågår till mars 2018. Det har en budget på 6,5 miljoner euro. Det mesta kommer från Interreg Nord, men även från ett hundratal privata företag och offentliga medel i dom tre länderna.

-Besökarna bryr sig inte om landsgränserna utom dom ser arktiska Europa som ett enda gemensamt område, säger Erica Mattsson.

Fokus i projektet är kompetensutveckling, marknadsföring och produktveckling. Det gäller att bygga upp nätverk, öka tillgängligheten och mer forskning om besöksnäringen.

-Vi har jobbat mycket med turoperatörer ute i världen och bjudit hit dom i olika sammanhang. Vi har skapat över femtio gränsöverskridande paket för besökare. Dom flesta besökarna kommer från Europa, men även från USA och Asien och andra delar av världen, säger Erica Mattsson.

Flygplatser

En viktig fråga är infrastruktur och kommunikationer.

-Projektet har tagit fram arbetssätt för att marknadsföra områdets 18 flygplatser och öppna nya flyglinjer från världsmarknaden.

Ett annat viktigt fokus i projektet har varit att locka fler besökare under lågsäsongerna i olika områden.

-Lågsäsong är olika i olika länder och områden, till exempel kust och fjällområde. Vi arbetar med resepaket som ska locka hit besökare när dom vanligtvis inte brukar komma hit. Det är viktigt att få en jämnare fördelning under året, säger Erica Mattsson.

Samarbetar

I projektet deltar många turistföretag som annars konkurrerar med varandra om gästerna. Har inte konkurrensen mellan företagen varit ett problem?

-Nej tvärtom. Samarbetet gynnar alla oavsett gränser. Tillsammans blir företagen starkare än var och en för sig, säger Erica Mattsson.

Nya projektet

Besöksnäringen har nu ansökt om en fortsättning på projektet. Det heter Visit Arctic Europe 2. Det ska starta i juni i år och pågå till maj 2021. Budgeten även denna gång är på 6,4 miljoner euro.

-Vi har lämnat in ansökan och det blir beslut i maj om Interreg-ansökan. Många av dom företag som deltog i första projektet vill också vara med i detta. Dessutom finns en del nya företag som är intresserade. Kriterierna är att företaget ska omsätta minst 200 000 euro per år, ha erfarenhet av internationella affärer och en utvecklads åretruntverksamhet, säger Erica Mattsson.

Hållbarhet

Projektet ska koncentreras runt tre huvudaktiviteter. Marknadsföring, tillgänglighet och kompetensutveckling.

-Det handlar också om att ytterligare stärka nätverksamhet över gränserna och att öka antalet gästnätter. Vi satsar också på hållbarhet som ska vara en ledstjärna genom hela projektet, säger Erica Mattsson