Nyheter 09.01.2023 Kent Lidman
-Uppvärmningen går dubbelt så snabbt i de norra regionerna om man jämför globalt sett. Vi måste se till helheten av klimatförändringen och inte bara konsekvenserna av enskilda delar. Det sade Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi på Stockholms universitet och gästprofessor vid Luleå tekniska universitet

Hon har forskat om klimatförändringarna i fjällen i mer än 30 år, framför allt om hur temperaturer och nederbördsförändringar påverkar glaciärer och sjöar.

Gunhild Ninis Rosqvist medverkade vid konferensen ”Att leva och bo i ett hållbart Norden”. Konferensen hade samlat ett 40-tal deltagare i Haparanda och anordnades av Föreningen Norden.  Det var en uppföljning av Nordkalottkonferensen som hölls i Boden i slutet av maj.

Klimatkris och krig

Tillsammans med Tomas Warberg, generalsekreterare i Sveriges Civilförsvarsförbund, medverkade Gunhild Ninis Rosqvist under programpunkten  ”Klimatkris och krig i närheten, hur klan vi agera och förhålla oss”.

Isarna smälter

Hon framhöll att det redan blivit varmare och att nederbörden ökat i vår nordliga region. Vad händer då när temperaturen ökar?

-Havsisen minskar i utbredning och tjocklek.  Permafrosten, inlandsisen på Grönland och glaciärerna smälter. Då permafrosten smälter ökar utsläppen av växthusgaser som metan och kol, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

Ökad nederbörd

Temperaturhöjningarna leder också till en förändrad vattenföring som ger kortare perioder med is på sjöar och vattendrag. Det blir en ökad nederbörd och en kortare snösäsong med stor variation i snökvalitén. Det förändrar i sin tur ekosystemen.

-Ett konkret exempel på det är att Kebnekaise nu fått en ny topp när glaciären på den tidigare toppen smält, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

Påverkar livet i norr

Temperaturförändringen och den ökande nederbörden påverkar livet i de norra regionerna.

-Hösten och vintern kommer senare. Vintern blir kortare och mildare och en ökad risk för extrema snöfall och för våt snö eller regn på snötäcket. Somrarna blir längre och varmare och en ökad risk för värmeböljor, berättar hon.

Rennäring och turism påverkas

Hur påverkar det då verksamheterna i norr?

-Det blir en stor påverkan på renskötseln som påverkat landskapet i norr i tusentals år. De som har sitt levebröd i norr får anpassa sig till en ökad variation av vädret som en naturlig del av tillvaron. Klimatpåverkan kräver bättre underlag för planering och styrning på ett nytt sätt, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

Andra verksamheter som påverkas är turism, skogsbruk, vindkraftsproduktion, infrastruktur och mycket annat.

Se till helheten

Gunhild Ninis Rosqvist framhåller att det är viktigt att se till helheten av förändringen.

-Idag görs inte bedömningarna av hur klimatförändringen påverkar renskötsel och andra verksamheter innan beslut tas om en förändrad markanvändning. Vi missar därför möjligheten att planera för ett långsiktigt, multifunktionellt och hållbart utnyttjande av landskapet och det riskerar att omöjliggöra anpassningen till ett varmare klimat, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

Europas mineralbod

Det gäller även gruvverksamhet.

-Vi ska inte förbjuda gruvdriften utan Norden ska även fortsättningsvis vara Europas mineralbod. Men vi ska bedriva gruvdriften efter nya förutsättningar och hänsyn och ställa om oss till en fossilfri verksamhet, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

Kriget påverkar

Även Rysslands krig mot Ukraina har påverkat livsvillkoren i Norden och de norra regionerna av Europa.

-Vi måste fundera på hur vi ska fungera om vi måste lämna hemmet inom en timme eller om vi får klara oss själva utan annan hjälp. Det sade Tomas Warberg, generalsekreterare i Sveriges Civilförsvarsförbund.

Förberedda

Han framhöll att alla måste vara förberedda på att hamna i en krissituation.

-En av våra uppgifter är att utbilda allmänheten i bland annat i hjärt-, och lungräddning. Vår uppmaning är också att alla har en skyldighet att vara förberedda att klara sig själva i minst en vecka. Man måste ha mat, kläder, kontanter och annat livsnödvändigt. I ett krisläge kan till exempel kontanter vara de enda pengar som fungerar, sade Tomas Warberg.

Kent Lidman