2017, Nyheter 22.12.2017 Paula Mikkola
Finnmark och Lappland undertecknade två samarbetsavtal

Ökat samarbete mellan Finnmark och Lappland

-Jag är glad över att vi kunnat underteckna detta avtal i samband med Nordkalottrådets 50-årsjubileum här i Vadsö. Det sade Ragnhild Vassvik (ap), tillträdande fylkesrådsordförande i Finnmark när hon, tillsammans med Mika Riipi från Lapplands förbund, undertecknade ett samarbetsavtal mellan Finnmark och Lappland. Samtidigt undertecknades också ett avtal om att Finnmark står för administrationskostnaderna för ledarskapet av Nordkalottrådet.

Undertecknande ägde rum i Finnmarks fylkesbibliotek i centrala Vadsö.

Regional utveckling

Avtalet innebär ett ökat samarbete mellan Finnmark och Lappland då det gäller regional utveckling, transport/infrastruktur, utbildning/forskning och kultur.

-Vi har redan ett bra samarbete sedan 170 år tillbaka mellan våra regioner. Men nu blir det mer formaliserat och tydligt. Genom avtalet kan vi satsa mer på den kulturella och regionala utvecklingen tillsammans och utveckla det gränsregionala samarbetet, sade Ragnhild Vassvik.

Efter detta har Finnmark nu avtal m ed alla sina gränsregionala grannar. Men det norska stortinget beslutade i våras att slå ihop Troms och Finnmarks fylken år 2020.

-När det blir klart får vi också en ny granne, svenska Norrbotten, som vi nu inte har någon gräns emot nu, sade Ragnhild Vassvik.

 

Nordkalottrådets administration

Nordkalottrådets nye ordförande Remi Strand var glad över dessa nya samarbetsavtal.

-Det är som sagt var två olika avtal. Ett om samarbetet mellan Finnmark och Lappland. Men också ett som direkt berör oss, genom att Finnmark tar på sig administrationskostnaderna för Nordkalottrådet nu när vi är ordföranderegion, sade Remi Strand.