Nyheter 02.12.2023 Kent Lidman
-Vi har samma transportkorridorer som industrierna. Det är viktigt med hållbara och säkra transporter. Det sade brigadgeneral Juha-Matti Ylitalo, när han medverkade vid transportforumet i Uleåborg

Juha-Matti Ylitalo betonade hur viktigt det är med samarbete över gränserna.

-Vi har det nordiska samarbetet och nu har vi Nato-samarbetet när Sverige snart kommer med i Nato. Det gör att vi inte är ensamma längre, sade han.

Säkerhet viktigt

Säkerheten är viktig för militärerna.

– Vi arbetar med säkerhet på alla nivåer. Vi blir en viktig del av Natos norra flank för att försvara Arktis som är ett mycket viktigt område, sade Juha-Matti Ylitalo.

Viktigt övningsområde

Norra Finland är ett viktigt övningsområde för Nato.

-Rovajärvi blir det största skjut- och övningsområdet i Europa. Det är också lätt att transportera dit materiel, sade Juha-Matti Ylitalo.

Nordic Response

Nästa år planeras en ny stor militärövning i norr ”Nordic Response 2024”.

För första gången är Finland med som Nato-medlem och Sverige också om planerna går som de vill.

-Övningen börjar redan i början av året och pågår som mest i februari-mars, sade Juha-Matti Ylitalo.

Sverige i Nato

Men vad händer om Sverige inte blir medlem i Nato?

-Jag tar för givet att Sverige blir med. Utan Sverige kan vi inte ha samma operativa planering. Vi behöver kunna använda hela den nordliga arean. Planeringen är att Sverige kommer med i Nato, säger Juha-Matti Ylitalo.

Kent Lidman