2018, Nyheter 20.06.2018 Paula Mikkola
-Medan Norge har få stödformer för företag, så finns det en djungel av företagsstöd i Sverige. Vi har minst 600 olika typer av stöd. Det sade Erik Dahlberg vid länsstyrelsen i Västerbotten då han medverkade vid seminariet i Mo i Rana under rubriken ”Stödmöjligheter vid etablering i Sverige”.

 Länsstyrelsen i Västerbotten delar varje år ut mellan 75 och 100 miljoner kronor i företagsstöd av olika slag.

-Det stöd vi ger ska främja hållbar tillväxt och ge företag ökad konkuttenskraft. Stödet är också kopplat till att det ska ge nya jobb. Vi har ett regelverk som styr detta, sade Erik Dahlberg.

Stödområden

Det finns också vissa stödområden som är mer prioriterade än andra.

-Vi har ju en uppdelning i A-, och B-områden. Dom som får högst stöd verkar mest i inlandskommuner. Där kan vi lämna upp till 50-procentigt stöd, medan stödet ofta är lägre i kustkommunerna, sade Erik Dahlberg.

Stödkriterier

Då länsstyrelsen ska ta ställning till om man ska bevilja stöd eller inte är det vissa saker man n tittar speciellt på. Det är:

*Behovet av stöd

*Satsningens affärsmässighet

*Om man fått tidigare stöd

*Behövs verkligen investeringen man söker stöd till?

*Kommer det att ge långsiktig lönsamhet?

*Påverkar det konkurrensförhållandena på orten?

-Sedan begär vi också in yttrande från kommunerna dit man söker stöd. Och om företaget som söker har gjort tidigare satsningar i kommunen och hur det gått med dom, säger Erik Dahlberg.

Stödformer

Det finns som sagt var många olika stödformer.

-Vi har allt från hårda stora investeringar, som till exempel hotellbyggen, till mindre mikrobidrag, säger Erik Dahlberg.

Här är några av stödformerna:

*Regionalt investeringsstöd-”hårda” investeringar-max 35 procents stöd

*Särskilt investeringsstöd-max 50 procent eller 1,8 miljoner kronor.

*Innovationsstöd-max 50 procent eller 50 000 kronor. Bidrag max 45 procent eller 1,2 miljoner kronor

*Bidrag-nystart max 50 procent eller 30 000 kronor

*Affärsutvecklingscheck för internationalisering-50 procent eller 250 000 kronor

*Tillväxtcheck, underrepresenterade grupper-max 50 procent

*Jämställdhetscheck-75 procent till jämställdhetsplan.

Inget stöd

Det finns också satsningar som man absolut inte kan få stöd till. Det gäller bland annat ersättningsinvesteringar, fordonsinvesteringar, förvärv av fastigheter eller egendom, driftskostnader, till exempel löner, i den ordinarie verksamheten, kostnader man har innan man skickar in ansökan, köp från familjemedlemmar eller andra närstående.

-Och naturligtvis kan vi inte bevilja stöd till investeringar utanför Västerbotten. Vi vill att det ska bli fler jobb och skattebetalare i vårt län. Man kan inte heller få stöd och sedan flytta eller lägga ned verksamheten inom 3-5 år. Gör man det så kräver vi pengarna tillbaka, sade Erik Dahlberg