Nyheter 23.04.2022 Paula Mikkola
Nordkalottrådet beslutade vid sitt vårmöte i Rovaniemi att anta den analys som man beställt för en mineralstrategi på Nordkalotten. Nu vill man gå vidare med en förstudie. -Nordkalottrådet har en viktig funktion i detta arbete som en stark pådrivare. Men det behövs också starka samarbetspartners. Det sade Anna Kostet, Georange, när hon tillsammans med Olli Rönkä, Lapplands förbund, presenterade genomförbarhetsanalysen för en mineralstrategi på Nordkalotten.

Nyhetsbrevet har  tidigare berättat om arbetet med att ta fram en mineralstrategi för Nordkalotten. Rådet beslutade i fjol att anlita konsultföretaget Georange för att ta fram den analys man nu antog vid rådsmötet i Rovaniemi.

Lovande mineralområden

Nordkalotten har flera av Europas mest lovande områden för att finna de metaller och mineraler som behövs för att genomföra det gröna och det digitala skiftet.

Anna Kostet berättade att det finns många utmaningar, men också möjligheter, med mineralplanen. Några är att Nordkalotten är ett glesbefolkat område, att vi har stabila demokratier, relativt god infrastruktur och en enighet om omställningen på grund av klimatförändringen. Men man måste också ta hänsyn existerande kulturtraditioner, som rennäring, fiske och jakt, naturturism och andra naturaktiviteter. Det finns även en kompetensbrist inom området.

Stort intresse

Arbetet med mineraplanen har letts av en arbetsgrupp med deltagare från hela Nordkalotten. Man har anlitat en referensgrupp med representanter från berörda intressen som myndigheter, rennäringen, forskningen, mineralindustrin och ungdomar.

Slutsatsen är att det finns ett stort intresse av att utveckla en mineralstrategi för Nordkalotten.

Stor utmaning

Enligt Anna Kostet finns det en stark enighet inom referensgruppen för den analys de nu kommit fram till.

-Det har varit en stark utmaning att ta fram denna analys. Vi har en gammal befolkning och tillgången på arbetskraft är en stor utmaning. Dessutom bör lokalbefolkningarna i områdena där brytning startar få något tillbaka, sade Anna Kostet.

Förstudie

Nordkalottrådet vill nu gå vidare med analysen och genomföra en förstudie för en mineralplan för Nordkalotten.

-Det behövs fördjupade analyser inom flera områden om konkreta gränsöverskridande projekt. Det handlar också om att ta upp frågor om tillståndsprocesser som är olika i dom olika länderna, om markanvändning, konfliktlösningar, kompetensförsörjning, rennäringen, miljöpåverkan och ekonomi, sade Anna Kostet.

Hon sa att Georange gärna går vidare med arbete i en förstudie.

-Då behövs det också många samarbetspartners som länsstyrelser, regioner, samerna och rennäringen, industrin är viktiga att ha med, sade Anna Kostet.

Lyssna till samerna

Björn Inge Mo, fylkesråd i Troms och Finnmark tyckte det var en bra analys.

-Det handlar om att samordna resurserna. Det är svåra frågor och många att ta hänsyn till. Man måste lyssna på samerna och urbefolkningarna ur ett rättighetsperspektiv så man inte får nej till allt av samerna, sade han.

Mika Riipi, Lapplands förbund, framhöll att det finns många aspekter på denna analys.

-Det är viktigt att Nordkalottrådet fortsätter med detta arbete och hittar samarbetspartners inom NSPA-området, sade han. NSPA är ett nätverk mellan glest befolkade områden i norra Sverige, Norge och Finland.

Silicon Valley

-Nordkalotten kan bli ett Silicon Valley för mineraler. Det finns kunskap och kraft i området, sade Anna Kostet.

-Det är viktigt med enighet och att vi jobbar vidare med detta också med dom nordiska EU-kontoren, sade Tanja Joona, Lapplands förbund, ordförande i Nordkalottrådet.

Kent Lidman