Nyheter 17.12.2023 Kent Lidman
-Jag har närmare till St Petersburg än till Helsingfors. Tidigare hade vi mycket samarbete med Ryssland. Men efter den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina har vi inget samarbete. Då är det nu viktigare än någonsin för oss att samarbeta norrut.  Med samarbete bygger vi framtiden tillsammans. Det sade Markus Hirvonen, regiondirektör i Norra Karelen och ordförande i Barents regionråd 2023-2025, när han medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Under sin ordförandetid prioriterar Norra Karelen den gröna omställningen, transporter och logistik, folk-till-folk-samarbete inom främst kultur, sport och hälsovård samt ekonomiskt samarbete.

-Inom alla dessa fem prioriterade områden satsar vi speciellt på ungdomar, samerna samt miljö och klimat. Då det gäller transporter omfattar de alla transportslag och där är elektrifiering viktig, säger Markus Hirvonen.

Grön omställning

Inom området grön omställning pekar Markus Hirvonen särskilt på att på olika sätt komma tillrätta med bristen på arbetskraft genom utbildning, praktik och studentutbyte.

-Behovet av arbetskraftsinvandring har också ökat och vi behöver internationell rekrytering och rekryteringskampanjer, säger Markus Hirvonen.

Han framhåller också behovet av ett närmare samarbete mellan regioner när det gäller planering.

Folk-till-folk

Då det gäller folk-till-folk-samarbete vill Markus Hirvonen satsa på ett ökat kultursamarbete i Barentsområdet.

-Vi bör också koordinera de olika regionernas kultursatsningar. Vi bör även stödja ett ökat nätverkande och en ökad mobilitet inom kulturområdet, säger Markus Hirvonen.

Han pekar även på ett ökat sportutbyte och mer samarbete inom hälsovården.

Ekonomiskt samarbete

Beträffande ett ökat ekonomiskt samarbete att stärka samverkan mellan olika ekonomiska sektorer och export och import.

-Ett sätt att nå det är med ökade kunskaper där varje region presenterar sina egna affärssektorer och vilka samarbeten man önskar, säger Markus Hirvonen.

Plan för samarbete

Norra Karelen har gjort upp en plan för samarbetet i Barents under de kommande två åren. Det omfattar bland annat:

  • Säkra ett fortsatt kontinuerligt Barentssamarbete på regional nivå.
  • Organisera två större event varje år.
  • Regelbundna möten inom Barents regionala råd.
  • Samarbeta nära med kommittén för seniorer, det internationella Barentssekretariatet och det norska Barentssekretariatet
  • Koordinera aktiviteterna med Nordkalottrådet, NSPA-nätverket, Nordiska ministerrådet och andra nordliga forum.

Kent Lidman