2019, Nyheter 14.01.2019 Paula Mikkola
-Vi vill ju att folk ska flytta till Arktis istället för att flytta härifrån. Därför är det viktigt med smarta energilösningar. Det sade Mikko Rintala, vid Lapplands yrkeshögskola när han presenterade EEBAK och andra arktiska projekt vid ”The 2nd Arctic project clustering event” i Rovaniemi.

EEBAK (Improving Energy Efficiency in Arctic buildings) är en del i ett större klusterprojekt, Arctic Cluster, om smarta energilösningar i Arktis. Dom andra medverkande projekten heter GrAB (Green Arctic Building) och SECURE (Smarter Energy Communities in Northern Arctic Regions).

Jobbar i tre länder

Klusterprojektet jobbar i tre länder och har stöd från tre olika interregprogram, Interreg Nord, NPA och Kolarctic.

-Vi har tolv partners i tre länder. Målet är att genom ett internationellt samarbete skapa bra och smarta energilösningar för den arktiska regionen, sade Mikko Rintala.

– Vi lär av varandra i olika program och projekt, och bygger upp vidare nätverk, säger Ianire Renobales, vid ERNACT, en av deltagarna från Irland i projektet.

Smarta energilösningar

EEBAK arbetar med ett bygga upp energieffektiva hus i arktiska samhällen. GrAB har tre huvudsakliga arbetsområden: Att skapa attraktiva livsmöjligheter i Arktis, att skapa en attraktiv stadsmiljö och att bygga upp attraktiva byggnader. Det handlar bland annat om hållbar och ekonomisk tillväxt, om stadsutveckling och social miljö, gröna hus med hög standard, hälsosamma och energieffektiva byggnader.

Förnybar energi

Ett av målen är att bygga upp smarta energisamhällen på Irland, Nordirland, Färöarna och Sverige. Man jobbar också med smarta hus norra Finland och Norge.

Det handlar om att utveckla förnybar energi som fungerar i bostäder och i hela samhällen.

Lärdomar

Vad kan man då dra för lärdomar hittills av projektet?

-Det är viktigt att lära av varandra och av andra interregprogram. Bygga nätverk och få ett större engagemang av projektets delägare, sade Ianire Renobales.

Lärdomarna är också att det är viktigt att visa upp projektresultaten och nå en större intressegrupp, att medverka på större europeiska konferenser. Ett bättre internationellt samarbete gör det lättare att lösa utmaningarna.