Nyheter 03.03.2023 Kent Lidman
-Naturresurser är globala tillgångar och det gör att cirkulär ekonomi är global och framtidsorienterad. Vi ska inte stjäla naturresurserna från framtidens generationer, våra barn och barnbarn. Det sade Raimo Lilja, teknisk doktor och expert på cirkulär ekonomi vid Mikkeli utvecklingsbolag, Miksei, när han medverkade vid konferensen ”Cirkulär ekonomi och avfallshantering i Arktis” i Uleåborg.

Raimo Lilja berättade om cirkulär ekonomi och exemplet CityLoops.

-Tyvärr gör man mycket produkter och förpackningar nu som inte går att reparera. Återanvändningen är en av hörnstenarna i cirkulär ekonomi, sade han.

Sex hörnstenar

Det finns sex hörnstenar i begreppet cirkulär ekonomi. Det är hållbart användande av naturresurserna och global rättvisa, hållbar konsumtion, hållbara material och produkter, minska koldioxid och annat som skadar miljön, en hållbar avfallshantering, ta bort farliga substanser i miljö och produkter.

-Det handlar till exempel om hur man konstruerar och planerar avfallshanteringen och gör det möjligt med återanvändning, sade Raimo Lilja.

Återanvända byggnader

En annan viktig fråga är att inte bara riva äldre byggnader utan i stället återanvända dem.

-Det gäller att bygga för återanvändning och inte bygga nytt hela tiden. Då man måste riva byggnader ska man se till att återanvända byggmaterialet, säger Raimo Lilja.

Minska vattenkonsumtionen

Andra frågor som är viktiga är till exempel att minska vattenkonsumtionen.

-Då blir hållbarheten längre. Likadant är det att man ska reparera och laga produkter och därmed förlänga hållbarheten, sade Raimo Lilja.

Avfallsprojekt

CityLoops är ett EU-projekt i Horizon 2020 programmet. Det pågår under åren 2019–2023 och omfattar sju städer i sex länder. Bland dessa Mikkeli i Finland, Bodö i Norge och Roskilde i Danmark. Syftet är att minska avfall från byggnader och biologiskt avfall.

-Projektet har lärt oss att det är viktigt med lokala demonstrationsobjekt där man i lokala byggnader kan lära sig återanvändning och återbruk. Städer är viktiga intressenter mot en cirkulär ekonomi, säger Raimo Lilja.

Stöd av politiker

 Andra lärdomar är att politiska beslutsfattare måste stå bakom de förändringar som behövs mot en cirkulär ekonomi.

-Det handlar om den lokala klimatplanen och att cirkulär ekonomi är ett lokalt fokusområde som man vill genomföra, säger Raimo Lilja.

Samarbete viktigt

Officiella ställningstaganden är viktiga för att få stöd även av motståndarna till att satsa på cirkulär ekonomi.

-Det ger stöd för marknadens engagemang och att satsa på innovativa produkter, säger Raimo Lilja.

Det behövs också ett samarbete mellan de olika samhällsektionerna.

-Det behövs samarbete mellan staden och den omgivande miljön, mellan olika avdelningar och en samordnad kommunikationsstrategi, säger Raimo Lilja.

Pop-up-arrangemang

Det behövs också insatser för att få med innevånarna och civilsamhället.

-Det måste anordnas arrangemang om cirkulär ekonomi. Det gäller att visa hur det fungerar och få med små och medelstora företag. Informationen till innevånarna är mycket viktig. I Mikkeli har vi bland annat anordnat pop-up arrangemang om reparationer och återanvändning för hushåll, säger Raimo Lilja.

Kent Lidman