2018, Nyheter 17.10.2018 Paula Mikkola
Deponering av moms i Norge för företag som för varor över gränserna till Finland och Sverige. Det har länge varit ett gränshinder och ett problem för företag som vill verka båda sidor gränsen. Det är en fråga som Nordkalottens gränstjänst arbetat mycket med.

I fjol övertog den norska Skatteetaten ansvaret för momsdeponeringen från Tolletaten. Nu har Skatteetaten ändrat på rutinerna. Det berättade Riitta Leinonen från Nordkalottens Gränstjänst på Nordkalottrådets höstmöte i Tromsö.

-Ändringen innebär stora näringsmässiga konsekvenser för företagen, sade Riitta Leinonen.

Deponera moms

Deponeringen innebär bland annat att företag som ska ta in tillfälligt varor till mässor och festivaler måste deponera 25 procents moms när man tar varorna in i Norge. Pengar som man sedan förhoppningsvis ska få tillbaka efter tulldeklarationen när man återvänder.

Nordkalottrådets nyhetsbrev har berättat om detta problem tidigare.

-Vi har länge krävt att denna deponering tas bort, säger Riitta Leinonen.

Nya rutiner

Nu i vår har Skatteetaten alltså ändrat rutinerna för hur detta ska gå till. I ett meddelande skriver Skatteetaten att företag också ska debiteras moms vid utförsel av varor som en säljare från utlandet försökt sälja i Norge under kortare uppehåll till exempel vid konserter, fotbollsmatcher, utställningar och mässor.

-Det får stora konsekvenser för gränshandeln. Det blir en ekonomisk förlust för företagen om dom inte får tillbaka moms för osålda varor. Det blir ett hinder för att sälja på hemmamarknaderna på Nordkalotten, sade Riitta Leinonen.

Hindrar fri rörlighet

Andra konsekvenser är att det försvårar det traditionella samarbetet mellan hantverksföretag på Nordkalotten och försvårar hantverksföretagens verksamhet.  Därmed blir det färre sysselsatta i branscher som är kvinnodominerade på Nordkalotten.

-Det hindrar den fria rörligheten av varor, tjänster, personal och kapital över gränserna på Nordkalotten. Det minskar möjligheterna att starta och utveckla nya kvinnoarbetsplatser. Det ger lägre skatteintäkter för kommunerna och mindre attraktiva lokalsamhällen. Det kan också innebära nedläggning av skolor och andra tjänster, sade Riitta Leinonen.

Nordkalottens Gränstjänst och Nordkalottrådet fortsätter att söka lösning till problemet. Gränstjänsten har i september lagt ut en ny hemsida där man tar upp bl.a. detta gränshindersproblem och andra aktuella frågor: www.granstjanst.se eller www.grensetjeneste.no