2019, Nyheter 20.02.2019 Paula Mikkola
-Digitaliseringen är utan tvekan det allra viktigaste för att ungdomar ska trivas på landsbygden. Det sade Emilia Astrenius Widerström, ordförande i LRF Ungdom, när hon medverkade vid Nordregio Forum.

Det finns olika orsaker till att ungdomar valt att bo på landsbygden.

– Några säger att man känner sig mer fri och kan göra vad man vill på landsbygden. Andra vill komma nära naturen eller känner sig mer hållbara. En del säger att dom känner sig mer säkra på landsbygden eller bor där bara för att deras familjer bor där, eller för att man har vuxit upp där, säger Emilia Astrenius Widerström.

Digitalisering viktigast

Undersökningar visar också att uppkoppling och digitalisering är viktigast för ungdomar på landsbygden.

-94 procent av unga som bor på landsbygden anser det. Det handlar om att ha täckning för sin mobiltelefon, att datorn inte går för långsamt och annat som är kopplat till digitaliseringen, sade Emilia Astrenius Widerström.

Bredbandsutbyggnad

Hur ser det då ut med bredbandsutbyggnaden på den svenska landsbygden?

-Tillgängligheten till fiber är 88 procent i tätorterna, medan den är mindre än hälften, bara är 41 procent på landsbygden. För att få ungdomar att stanna kvar och flytta till landsbygden behövs en utbyggnad av fibernätet på landet, sade Emilia Astrenius Widerström.

Social service

Det är också viktigt med tillgång till social service på landsbygden.

-Ungdomar vill vara i ett socialt sammanhang. Det handlar om service likväl som ett socialt umgänge, sade Emilia Astrenius Widerström.

Romantisk syn på landet

Många har också en delvis felaktig syn om livet på landet.

-Det finns en romantisk syn om att leva på landet. Men det måste också finnas möjligheter att försörja sig. Det behövs fler småföretag som kan locka unga att arbeta på landsbygden. Men som sagt digitalisering och social service och umgänge är viktigast för att locka ungdomar att bosätta sig på landsbygden, sade Emilia Astrenius Widerström