2020, Nyheter 11.10.2020 Paula Mikkola
Corona-pandemin har medfört ökad arbetslöshet i Lappland och nya utmaningar för entreprenörerna. -Ytterligare 1700 entreprenörer har registrerat sig som arbetssökande vid  arbetsförmedlingen. Det berättade Tiina Keränen, chef för Lapplands TE-tjänster (motsvarar arbetsförmedlingen) vid kick-offen för interreg-projektet ”Arbeta tillsammans”.

Keränen konstaterade att Nordkalottens regioner har liknande utmaningar. Invånarantalet minskar och befolkningen blir äldre. Samtidigt är det brist på kompetent arbetskraft. 

Arbetslösheten i Lappland fördubblad

Under våren 2020, efter att Corona-restriktionerna infördes, har arbetslösheten i Lappland nästan fördubblats jämfört med samma tid ifjol. Ökningen har varit störst i kommuner med vinterturistanläggningar.

-I april var 15 700 personer arbetslösa, vilket är 3900 personer fler än i april 2019. Dessutom har 5300 personer blivit permitterade, sade Tiina Keränen.

Turismen viktig

Turistintäkterna är viktiga för Lapplands kommuner. De motsvarar 20-70 procent av kommunernas skatteintäkter. Under 2019 hade Lappland 3,1 miljoner registrerade övernattningar. Internationell turism spelar en stor roll eftersom 70 procent av vinterturismen och 80 procent av julturismen är utländska gäster.

-Mer än 30 procent av företagen anser att inhemska besökare inte räcker till att ersätta förlusten av utländska besökare, sade Tiina Keränen.

EURES hjälper

Tiina Keränen berättade om den europeiska arbetsförmedlingen, EURES, som hjälper arbetssökande att hitta jobb och entreprenörer att hitta arbetskraft från hela Europa.

EURES matchar bland annat lediga jobb mot arbetssökanden i EURES portal. Man ger information och vägledning, samt stöd till arbetssökanden och till arbetsgivare. EURES ger även upplysningar om arbetsförhållandena i EU medlemsländerna, till exempel skatter och socialförsäkring.

Job Days i Lapland

EURES arrangerar även nationella rekryteringsevenemang på nätet med European Job Days (www.europeanjobdays.eu), senast i Lappland den 1 september med rubriken Work in Lapland. Där fick arbetssökande information om lediga jobb inom turismen och industrin i Lappland.

-Det var ett samarbete med House of Lapland och kampanjen Mun Lappi (Min Lappland). Det riktade sig till inhemska målgrupper som är intresserade av att flytta till Lappland. Kampanjens hemsida hade 23 544 besökare. Statistiken och deltagarnas kommentarer visade tydligt att det finns stort intresse av att komma och arbeta i Lappland, berättade Tiina Keränen.

Förstudie om regional attraktivitet

Lapplands förbund ska tillsammans med 20 kommuner, flera utbildningsanordnare, 16 företag, och flera myndigheter göra en förstudie kartlägga vad som kan leda till en framgångsrik tillväxt i regionen.

Syftet är att skapa en fungerande nätverksmodell som kan säkra tillgången på arbetskraft och rätt kompetens till företagen i Lappland. Den utvecklingen ska även främja regionens befolkningsökning.

-Vi ska ta fram en vägbeskrivning för att öka Lapplands attraktions- och dragningskraft, sade Tiina Keränen