Nyheter 29.09.2023 Kent Lidman
-Vi hoppas kunna vända den nya finska regeringens blick mot norr. Nu vet de inte mycket om oss. Jag har hört ledande myndighetspersoner i södra Finland tro att Finland är en ö. I det fallet har dom helt kopplat bort Lapplands internationella förbindelser och glömt att vi har en lång gräns mot Ryssland. Det sade Päivi Ekdahl, Lapplands förbund och ledamot i Nordkalottrådet när hon deltog i Gränstjänstens seminarium i Kiruna

Päivi Ekdahl deltog under programpunkten ”Arbetet för ett livskraftigt och inkluderande norr” och berättade om rapporten ”Ett gemensamt norr – fullt av möjligheter ” som Lappland gjort tillsamman med de tre andra nordliga regioner, kommuner och organisationer i Finland.

-Det gemensamma budskapet är att det finns stora möjligheter i norr för tillväxt, välfärd och säkerhet både nu och i framtiden, säger hon.

Inte blick mot norr

Päivi Ekdahl konstaterat att den nya finska regeringen knappt nämner nord i regeringsförklaringen.

-Vi kan konstatera att den nya finska regeringen inte har blicken mot norr. De ser inte möjligheterna för Europa och Finland med utvecklingen i norr. Vi hoppas kunna ändra på det, sade Päivi Ekdahl.

Nord ledande

Rapporten tar upp viktiga områden där nord kan vara ledande. Det gäller bland annat kunskaper, energi, internationellt samarbete och nätverk mot väst.

Päivi Ekdahl framhåller att man bör skynda på den gröna omställningen i norr. I rapporten visar man på flera olika åtgärder för att göra det.

– Det gäller att förenkla och snabba på besluts- och planeringsprocesserna Det gäller också till exempel att uppdatera Finlands mineralstrategi, att utveckla en gemensam industristrategi, att stödja den gröna utvecklingen inom infrastruktur, att ta bort gränshinder, stödja samarbetsprojekt och mycket annat, säger Päivi Ekdahl.

14 punkter

I rapporten finns en lista på 14 punkter vad som behöver göras för att påskynda den gröna utvecklingen. Det handlar också om att skynda på anställningsprocesser, och arbeta för social integrering av invandrare, att öka språkundervisningen och att Finland ska sammankopplas helt i de europeiska trafik-, och kommunikationssystemen.

Kent Lidman