2021, Nyheter 22.01.2021 Paula Mikkola
-Gränsöverskridande samarbete är både nödvändigt och viktigt när vi lever i dessa nordliga regioner. Det sade Willy Örnebakk, kommundirektör vid Storfjords kommun, när han medverkade vid Academic North Summit.

Storfjords kommun har samarbete över gränserna i tre länder, Norge, Finland och Sverige.

-Vi känner oss närmare våra grannar här uppe än vi känner för dom styrande i Oslo. Vi har många som kommer hit och jobbar, från främst Finland, men även Sverige, säger Willy Örnebakk.

Dagligt gränssamarbete

Han framhåller vikten av det dagliga gränsöverskridande samarbetet.

-Vårt dagliga samarbete här uppe är historiskt betingat. Vi hör ihop. Tornedalen är en region där man har fokus på att hjälpa varandra över gränserna, sade Willy Örnebakk.

Gränsproblem

Han framhåller vikten av samarbete inom många områden.

-Det gäller offentlig sektor, likväl som näringsliv, studenter och arbetsmarknad. Det gäller att lösa dom problem som uppstår i det dagliga gränssamarbetet, sade Willy Örnebakk.

Gränsprojekt

Han framhåller att det är många projekt på gång över gränserna.

-Ett är till exempel att göra Finlands högsta berg Halti mer tillgängligt. Det ligger nära den norsk/finska gränsen och vi arbetar med en gemensam plattform för denna gränsregion. Vi arbetar inom många områden för att stärka samarbetet och göra regionen starkare, sade Willy Örnebakk.

Kunskapsöverföring

Nils Arne Johnsen, direktör för industri och ekonomisk utveckling i Troms och Finnmarks fylke, framhåller vikten av samarbete mellan universitet och företag på Nordkalotten.

-Vi är ett glesbefolkat område med lite industri och affärsverksamhet. Det är viktigt att kunna rekrytera personal mellan universiteten men också mellan den akademiska världen och näringslivet och bygga relationer mellan dom. På det sättet överförs kunskap från universitetet till näringslivet, sade han.

Hälsoprojekt

Ett projekt där forskare samarbetar med den offentliga sektorn är hälsa.

-Studier visar att hälsan är sämre i vissa sociokulturella grupper och regioner. Ohälsan i Finnmark har visat sig vara sämre än i andra delar av fylket. Vi har därför startat ett forskningsprojekt för att ta reda på varför det är så och kunna komma med förslag till åtgärder som ger bättre hälsa för utsatta områden och grupper, sade Nils Arne Johnsen.

Grönt skifte och AI

Hur ser då framtiden ut för samarbetet mellan den akademiska världen och näringslivet?

-Det är obetingat så att universiteten behövs för att klara framtida utmaningar i samhället och affärslivet. Vi tror att kärnan i den framtida utvecklingen kommer att vara ett grönt skifte och en ökad användning av smart teknik och artificiell intelligens, AI, i näringslivet, sade Nils Arne Johnsen.