2020, Nyheter 07.05.2020 Paula Mikkola
-Projektet har fokus på sydsamiska näringar och speciellt då besöksnäringen, sade Erika Omma Unnes, från Sijti Gaaltje, när hon presenterade Interreg-projektet ”Beavnardahke” vid Interreg Nords möte i Jokkmokk.

Beavnardahke betyder utsiktsplats och det är det som är grunden för projektet. Området är Jämtland, Härjedalen och Tröndelag. Huvudmålet är att synliggöra sydsamiska kulturminnen, historia, företag och berättelser som besöksmål på en digital plattform.

Mycket gemensamt

Utgångspunkten för projektet är ett gemensamt sydsamiskt språk, familjerelationer mellan länderna, en gemensam historia, kultur och kulturarv. Dom samiska samhällena på båda sidor gränsen mellan Sverige och Norge har liknande möjligheter och utmaningar.

-Det är viktigt att se sameområdet som en helhet utan gränser mellan länder. Vi jobbar gemensamt och gränsöverskridande. Gränsen ska inte vara ett hinder, sade Erika Omma Unnes.

Gränsöverskridande samarbete

Projektet arbetar med att utveckla en organisation och digitala lösningar för besökare och en kulturell bank i det sydsamiska området.

-Det finns många fördelar med ett gränsöverskridande samarbete. Det är ett sätt att undvika intern konkurrens, att lära av varandras utveckling, få mer resurser, mer tid och fler investeringar. Att nå större grupper och försäkra en grund för att arbetet ska lyckas, sade Erika Omma Unnes.

Mer information hittar du på projektets hemsida https://saemiensijte.no/beavnardahke/