2020, Nyheter 24.04.2020 Paula Mikkola
-Detta är den första OECD-rapporten som fokuserat på ursprungsbefolkningen. Det sade Ingela Nilsson, näringschef på Sametinget i Sverige när hon medverkade vid Interreg Nords möte i Jokkmokk och presenterade OECD-rapporten ”Länken mellan ursprungsbefolkningen och regional utveckling”.

Hon framhöll att EU-stödet betytt mycket för samerna.

-Fram till 2014 har samerna fått olika former av EU-stöd för cirka 376 miljoner kronor och därtill 230 miljoner kronor i medstöd från olika förvaltningar och myndighetsorganisationer, sade Ingela Nilsson.

 

 

Godkänt av svenska regeringen

OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. Av OECD:s 35 medlemsländer har 12 länder ursprungsbefolkningar.

-Av OECD-länderna var det Sverige, Kanada och Australien som deltog i projektplaneringen av denna rapport med start 2016. Projektet startade i Quebec 2017 och den svenska regeringen godkände pengar till arbetet, sade Ingela Nilsson.

Stärka ekonomisk utveckling

Ett av syftena med rapporten är att den ska stärka den ekonomiska utvecklingen och entreprenörskapet för ursprungsbefolkningarna.

-Rapporten ska länka ursprungsbefolkningarna till dom olika strategierna för regional- och landsbygdsutveckling. Den ska vara en faktabank och en rekommendation hur länder med ursprungsbefolkningar ska inkluderas dom i olika program och strategier. Det är också en jämförande global studie mellan flera länder, sade Ingela Nilsson.

Ingen homogen grupp

Hon framhöll också att samerna inte är en enda homogen grupp.

-Samerna talar inte med en och samma röst. Samernas rätt till land och inflytande i sitt land är grundläggande för deras verksamhet och utveckling av samisk affärsverksamhet. Samerna har som ursprungsbefolkning rätt att själva bestämma över sin utveckling och framtid, sade Ingela Nilsson.

Samerna viktig roll

En av slutsatserna i rapporten är att samerna har en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen och för en bra livskvalité i norra Sverige.

-Samerna har en unik kultur, många små företag inom olika branscher, samt en hållbar affärsverksamhet och historia, sade Ingela Nilsson.

Hållbarhet

Samernas affärsverksamhet är ofta kopplad till symboliska relationer som naturen, språk, kultur och tradition.

-Samernas affärsverksamhet bygger på traditionell kunskap, hållbarhet och en balans mellan marknadstänkande och andra viktiga värden, sade Ingela Nilsson.

Småskalig verksamhet

Rennäringsverksamheten växer men det är ingen snabbväxande industri.

-Det är en småskalig verksamhet med hög kvalité och som tar hänsyn till etiska värden. Den möter många utmaningar som klimatförändringen och exploatering av samiska områden, sade Ingela Nilsson.

Samisk turism och kulturverksamhet är också en småskalighet.

-Turismen är även den en växande industri och har utmaningar kopplade till mångfalden i verksamheten. Kultursektorn behöver kapital och annat stöd, sade Ingela Nilsson.

Brist på statistik

Ett stort problem för samisk verksamhet är bristen på data och statistik.

-Det är svårt att bygga upp en verksamhet om man inte syns i statistiken. Hur många företag som finns och hur dom utvecklats, sade Ingela Nilsson.

Oklart vem som bestämmer

Hon framhöll även problemen att det är oklart vem som bestämmer över den samiska verksamheten. Samerna är spridda i fem regioner/län och tre nordiska länder. Alla har olika strategier.

-I Sverige är ansvaret för samerna spritt på flera olika departementet. Ingen har den totala överblicken och det är oklart vem som bestämmer, sade Ingela Nilsson.

EU-byråkrati

Det finns många rekommendationer i OECD-rapporten inom dom olika områdena. En är att det är viktigt att få fram data och statistik och att det blir tydligare vem som bestämmer över den samiska verksamheten.

-Då det gäller dom olika EU-programmen är dom ofta för fyrkantiga för att passa in i det samiska tänkandet. Det är också alldeles för mycket byråkrati när man ska söka EU-stöd, säger Ingela Nilsson.

Turism

Inom turismområdet föreslår rapporten att utveckla en hållbar samisk turistindustri.

-Investeringar i samisk kultur och utbildning är en investering för samisk ekonomisk utveckling. Det gäller att bygga en organisation för turism anpassad till samisk verksamhet, att bygga en samisk utbildningsverksamhet och stärka samarbetet med existerande utbildningsinstitutioner, sade Ingela Nilsson.

Gränshinder

Det finns många gränshinder för den samiska verksamheten.

-Samerna känner inga nationsgränser. Det är viktigt att ta bort dom gränshinder för samisk verksamhet som nu finns över landsgränserna, sade Ingela Nilsson.

Nationell policy

Rapporten trycker på att det tas fram en nationell policy för samisk verksamhet.

-Det handlar om samordning och ansvarstagande. I grunden är det viktigt att allt bygger på den samiska självständigheten. Att det är samerna som själva bestämmer över sin framtid, sade Ingela Nilsson.